Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết

03/11/2017
Hưởng ứng cuộc vận động của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự với mục tiêu “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”. Cục Thi hành án dân sự thành phố đã phát động quyên góp ủng hộ xây nhà cho công chức có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cần Giờ. 
 

Ngay sau khi có văn bản số 2196/TCTHADS-VP ngày 19/6/2017 của Tổng Cục Thi hành án dân sự về việc hướng dẫn tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị nội dung phong trào thi đua. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên quán triệt và có các biện pháp cụ thể triển khai đồng bộ thực hiện tốt mọt số nhiệm vụ: Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo sự đột phá, bảo đảm hoàn thành các chi tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2017; Tập trung phổ biến, tuyên truyền pháp luật thi hành án dân sự, góp phần nâng cao nhận thức cho người được thi hành án, người phải thi hành án, nhất là  người dân ở khu vực xa trung tâm; Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự liên quan đến người được thi hành án, người phải thi hành án; Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức của đội ngũ công chức, chấp hành viên luôn gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức kỷ luật cao, trung thực, tận tụy, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chính quyền địa phương để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người được thi hành án. người phải thi hành án và thái độ của nhân dân đối với công tác thi hành án. Từ đó, có biện pháp tổ chức thi hành án thích hợp, đảm bảo thấu tình đạt lý, giữ gìn truyền thống tương thân, tương ái, giúp đỡ lần nhau trong cộng đồng dân cư.
Trong quá trình triển khai đợt vận động Lãnh đạo cục THADS thành phố cũng đặc biệt nhấn mạnh việc phấn đấu năm 2017, toàn Hệ thống thi hành án trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ làm 01 nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương cho 01 gia đình cán bộ, công chức trong ngành có hoàn cảnh khó khăn. Qua đợt hưởng ứng thực hiện cuộc vận động quyên góp, hỗ trợ toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị trong toàn hệ thống Thi hành án dân sự trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương cho đồng chí Trần Nhật Duy, là nhân viên bảo vệ (theo HĐ 68) tại Chi cục THADS huyện Cần Giờ, TP.HCM với số tiền 60.000.000đ. Đây là tấm lòng của Lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ giúp đỡ giúp đỡ phần nào cho đồng chí, đồng nghiệp, yên tâm công tác.
Phát huy những thành quả đã đạt được, các cán bộ, công chức, người lao động trong toàn hệ thống THADS tại TP.HCM luôn tích cực tham gia đóng góp ủng hộ để giúp đỡ các gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan THADS thành phố còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đây là hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, là việc làm thường niên, tự nguyện và trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.
Cẩm Tú