Sơn La tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trao tặng tiền hỗ trợ xoá nhà tạm theo chủ trương của tỉnh cho hộ nghèo tại xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên

14/05/2018
Thực hiện Kế hoạch số 07 /KH-CTHADS  ngày 30 tháng 01  năm 2018 về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Kế hoạch số 12/KH-CTHADS ngày 27/2/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La về việc thực hiện giúp đỡ xã Hồng Ngài huyện Bắc Yên năm 2018 theo Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La.

Ngày 10/5/2018, tại trụ sở Nhà văn hóa UBND xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Cục THADS tỉnh Sơn La đã phối hợp với Đảng ủy xã Hồng Ngài tổ chức Hội nghị tuyên truyền PBGDPL về Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và trao đổi một số quy định pháp luật liên quan khác cho đối tượng là các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã; Trưởng các đoàn thể của xã; Trưởng bản, Bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy xã Hồng Ngài, huyện bắc Yên nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về pháp luật về quy định của pháp luật nói chung và Luật Thi hành án dân sự nói riêng.
Cùng ngày, Cục THADS tỉnh Sơn La đã trao tặng toàn bộ số tiền do cán bộ, công chức và người lao động tại các cơ quan THADS tỉnh Sơn La đóng góp hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo trong xã là: 25.000.000 đồng (Hai mươi năm triệu đồng chẵn).
Ghi nhận việc giúp đỡ, thay mặt Đảng ủy xã Hồng Ngài ông Trần Quang Hưng Bí thư Đảng ủy đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức và người lao động các cơ quan THADS tỉnh Sơn La. Việc làm đó đã góp phần tích cực giúp xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên giảm ngèo, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.
Bích Trang – Cục THADS tỉnh