Nhiều tập thể, cá nhân các cơ quan thi hành án dân sự được khen thưởng năm 2017

17/01/2018
Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2652/QĐ-BTP, Quyết định số 2653/QĐ-BTP, Quyết định số 2655/QĐ-BTP, Quyết định số 2659/QĐ-BTP về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 285 tập thể; tặng Bằng khen cho 73 tập thể, 249 cá nhân; tặng "Cờ thi đua ngành Tư pháp" cho 52 tập thể; công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp" cho 43 cá nhân khối các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.