Cơ quan Thi hành án dân sự các địa phương cần tích cực phối hợp chuẩn bị công tác tha tù trước thời hạn

25/07/2018
Ngày 19/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 920/CĐ-TTg về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Công điện nêu rõ: Thực hiện quy định của Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện, theo báo cáo của Bộ Công an, dự kiến trong tháng 8 năm 2018 Tòa án nhân dân có thẩm quyền sẽ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân có đủ điều kiện theo quy định pháp luật.


Để thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:(1) Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thể hiện rõ chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân trong việc xoá bỏ mặc cảm đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ hoà nhập cộng đồng; (2) Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định pháp luật; (3)  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan liên quan ở địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.
Trước đó ngày 09/02/2018, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 4 Thông tưliên tịch:Hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện bao gồm các tài liệu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 368 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 trong đó có các văn bản, tài liệu thể hiện việc chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nộp án phí như: Các biên lai, hóa đơn, chứng từ, Quyết định miễn hình phạt tiền, miễn nộp án phí của Tòa án, Quyết định đình chỉ thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền, văn bản thỏa thuận của người bị hại hoặc đại diện hợp pháp của người bị hại về việc không phải thi hành khoản nghĩa vụ dân sự theo bản án, Quyết định của Tòa án được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý vụ việc đó xác nhận hoặc các văn bản, tài liệu khác thể hiện việc này.
Được biết ngày 22/7/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1461/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, trong đó giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện; ban hành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; có chính sách huy động, khuyến khích các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân tham gia công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện công tác này. 
Nhằm quán triệt triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC, ngày 18/7/2018 Tổng cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 2593/TCTHADS-NV2 gửi Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, để triển khai thực hiện Thông tư liên tịch nói trên có hiệu quả, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau: (1) Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự trực thuộc bố trí cán bộ thường trực để giải quyết các yêu cầu của người dân một cách thuận lợi, nhanh chóng, không được gây phiền hà, khó khăn cho người dân; (2) Tăng cường phối hợp với Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan công an cùng cấp và các trại giam, trại tạm giam đóng trên địa bàn để nắm bắt các đợt tha tù trước thời hạn một cách tốt nhất, kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
Tha tù trước thời hạn có điều kiện là thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, sẽ được thực hiện mỗi năm một số lần. Do đó, để việc tha tù trước thời hạn được thực hiện kịp thời, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu báo cáo về Tổng cục Thi hành án dân sự để xem xét chỉ đạo, giải quyết.
Nguyễn Thế Minh