Tổ chức Lớp tập huấn Tăng cường năng lực nhạy cảm giới cho đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự

24/12/2021
Trong khuôn khổ dự án do Cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tài trợ, ngày 27/12/2021 (thứ Hai), Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) sẽ tổ chức Lớp tập huấn Tăng cường năng lực nhạy cảm giới cho đội ngũ công chức làm công tác THADS nhằm nâng cao kỹ năng tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án. Lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm phù hợp với chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Thực hiện Quyết định số 1330/QĐ-BTP ngày 19/8/2021 của Bộ Tư pháp phê duyệt Văn kiện Phi dự án “Nâng cao năng lực cho cán bộ ngành Tư pháp nhằm đảm bảo tiếp cận công lý và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên” do Cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tài trợ, Tổng cục THADS triển khai thực hiện hoạt động 4: “Tăng cường năng lực nhạy cảm giới cho đội ngũ công chức làm công tác THADS thông qua việc xây dựng Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và các lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án.”
Triển khai hoạt động nêu trên, Tổng cục THADS phối hợp với dự án UN Women sẽ tổ chức Lớp tập huấn Tăng cường năng lực nhạy cảm giới cho đội ngũ công chức làm công tác THADS nhằm nâng cao kỹ năng tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án.Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.[1]
Lớp tập huấn được tổ chức dưới sự chủ trì của Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Thắng Lợi và bà Lê Thị Lan Phương – Cán bộ phụ trách của Dự án UN Women. Lớp sẽ có sự tham gia của chuyên gia Dự án UN Women, đại diện Lãnh đạo, công chức các cơ quan trực thuộc Tổng cục THADS, Cục Thi hàn án Bộ Quốc phòng, và Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Lớp tập huấn được tổ chức nhằm phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về giới và bổ sung các kỹ năng cần thiết để đảm yêu cầu nhạy cảm giới cho Lãnh đạo các cơ quan THADS địa phương, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án – những người trực tiếp tổ chức thi hành, thẩm tra hồ sơ vụ việc THADS.Kết quả công tác THADS trong những năm qua ngày càng đi vào thực chất, bền vững, kết quả thi hành án xong về việc, về tiền năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, thực trạng công tác THADS vẫn còn một số hạn chế, trong đó, năng lực của Chấp hành viên, đội ngũ làm công tác THADS trên phạm vi cả nước còn chưa đồng đều. Mặc dù các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đã bước đầu lồng ghép các vấn đề về giới, các Chấp hành viên và đội ngũ làm công chức làm công tác THADS chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng liên quan đến giới, bình đẳng giới và định kiến giới để có thái độ, phương pháp phù hợp khi tổ chức thi hành các vụ việc có đương sự thuộc nhóm dễ bị tổn thương.
Lớp tập huấn sẽ giới thiệu, trao đổi, thảo luận các chủ đề: Khái quát chung về nhạy cảm giới trong công tác THADS; Giới thiệu chung về gói dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực: các dịch vụ Tư pháp và Hành pháp; Nhạy cảm giới trong tổ chức thi hành phần dân sự trong các bản án, quyết định hình sự; Nhạy cảm giới trong tổ chức thi hành các bản án, quyết định về dân sự, hành chính, lao động; Giới thiệu một số kỹ năng trong THADS có nhạy cảm giới; Bảo đảm bình đẳng giới trong bố trí, sử dụng đội ngũ công chức Hệ thống các cơ quan THADS, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nữ công chức lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay.
Tất cả các chủ đề này đều hướng tới mục tiêu chung là nâng cao năng lực nhạy cảm giới cho đội ngũ công chức làm công tác THADS. Hoạt động THADScó nhạy cảm giới không những bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm quyền con người, mà còn phát huy tính nhân văn, hỗ trợ và tăng cường khả năng tiếp cận công lý cho nhóm yếu thế trong xã hội. Từ đó, kết quả thi hành án mang tính bền vững, góp phần xây dựng môi trường xã hội thân thiện, hài hòa, lành mạnh, an toàn.
 
[1]Ngày 07/10/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 3496/LĐTBXH-BĐG về việc hướng dẫn triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021”.Xem: http://vnubw.org.vn/tin-tuc/t7158/thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-va-phong-ngua-ung-pho-voi-bao-luc-tren-co-so-gioi-nam-2021.html