Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp

30/12/2021
(Chinhphu.vn) - Thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tập trung phối hợp tham mưu thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện pháp luật, nhất là về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực và cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kết quả toàn diện trên các nội dung phối hợp
Chiều 29/12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về PCTN, tiêu cực tham dự và chỉ đạo hội nghị.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, trên cơ sở kết quả sơ kết 5 năm thực hiện, có thể khẳng định, quy chế phối hợp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các nội dung, góp phần giúp hai cơ quan hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có những nhiệm vụ khó, phức tạp.
Những kết quả đạt được thể hiện công tác phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng được đẩy mạnh, thực chất và có nhiều tiến bộ, cả về số lượng công việc và chất lượng tham mưu ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCĐ Trung ương về PCTN, tiêu cực, BCĐ cải cách tư pháp Trung ương trong việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đáp ứng yêu cầu của công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp; góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong bối cảnh đất nước ta đang tích cực, chủ động hội nhập quốc tế một cách sâu rộng và toàn diện.
Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, CNH-HĐH, xây dựng và bảo vệ đất nước và công cuộc PCTN, cải cách tư pháp trong giai đoạn mới đang đặt ra những nhiệm vụ rất nặng nề cho cả hai cơ quan. Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, còn có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao hơn nữa, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ  hơn nữa để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Hội nghị này là dịp để hai cơ quan đánh giá lại những nội dung phối hợp đã thực hiện tốt, những nội dung phối hợp cần tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh trong thời gian tới, cũng như đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp giữa hai cơ quan, với mục đích là tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan trong việc tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCĐ Trung ương về PCTN, tiêu cực, BCĐ cải cách tư pháp Trung ương về chủ trương, định hướng công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp.
Phối hợp chặt chẽ trong thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, tham nhũng
Ông Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) cho biết, công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Bộ Tư pháp về công tác thu hồi tài sản ngày càng chặt chẽ, đi vào thực chất, qua đó giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi tài sản các vụ án lớn, phức tạp về tham nhũng, kinh tế.
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành trong công tác thu hồi tài sản, nên tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế thu được ngay từ giai đoạn điều tra đã có kết quả tích cực. Công tác truy tìm tài sản phạm tội được quan tâm, nên tài sản kê biên ngày càng nhiều hơn. Công tác kiểm sát THADS đối với các vụ việc thu hồi tài sản tham nhũng của viện kiểm sát nhân dân ngày càng được quan tâm. Công tác giải thích, đính chính, chuyển giao bản án và các tài liệu kèm theo của toà án ngày càng được cải thiện.
Cụ thể, sự phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp trong việc tham mưu cho Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng. Qua đó, đã tạo chuyển biến căn bản về nhận thức của cán bộ, công chức THADS nói chung và công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng nói riêng. Bởi đây là cơ sở chính trị và pháp lý để mỗi cán bộ THADS tự tin hơn trong công việc của mình.
“Ban Nội chính Trung ương đã trực tiếp tham gia các cuộc họp liên ngành Trung ương, các buổi làm việc với Ban Chỉ đạo THADS các địa bàn trọng điểm để kịp thời cho ý kiến chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc”, Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái nêu rõ.
Tham mưu cơ chế kiểm soát quyền lực, hạn chế ‘sân sau’, ‘lợi ích nhóm’
Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định: Nội dung quy chế phối hợp rất thiết thực, được thực hiện đúng trọng tâm, có hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan.
Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phan Đình Trạc chỉ rõ, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; đề nghị hai cơ quan tập trung phối hợp tham mưu thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện pháp luật, nhất là về lĩnh vực nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Trọng tâm là phối hợp tham mưu xây dựng Đề án về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; phối hợp nghiên cứu tham mưu cơ chế kiểm soát quyền lực trong xây dựng chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế-xã hội để hạn chế sự tác động tiêu cực của “nhóm lợi ích”, “sân sau”, “tư duy nhiệm kỳ”, ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực từ khi xây dựng chính sách, pháp luật; phối hợp tham mưu chỉ đạo khắc phục những sơ hở, bất cập, chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành… 
Bên cạnh đó, Ban Nội chính Trung ương và Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp tham mưu chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác THADS, nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực; nhất là phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư.
Không để giám định làm ảnh hưởng tiến độ điều tra, xử lý các vụ án
Các cơ quan tiếp tục phối hợp tham mưu chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định tư pháp, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo. Trước mắt, cần phối hợp chuẩn bị tổ chức tốt cuộc họp của Thường trực BCĐ về công tác giám định, định giá tài sản liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo và phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để kiểm tra, xử lý các tồn tại, hạn chế trong giám định, định giá theo kế hoạch của BCĐ trong năm 2022.
“Dứt khoát chúng ta phải chỉ đạo khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tiêu cực trong lĩnh vực này, không để vì giám định, định giá mà ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc theo kế hoạch của BCĐ”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh.
Ngoài ra, hai cơ quan phối hợp tham mưu nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về luật sư, hành nghề luật sư và các hoạt động bổ trợ tư pháp; phối hợp tham mưu chỉ đạo nâng cao hiệu quả THADS, tăng cường, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thi hành án. 
Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị hai cơ quan tiếp tục phối hợp tham mưu, phục vụ hoạt động của hai BCĐ và thành viên BCĐ. Nhất là phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của BCĐ về PCTN, tiêu cực theo Quy định 32-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường phối hợp tham mưu đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện BCĐ PCTN, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; phối hợp thẩm định các đề án theo chương trình công tác của BCĐ cải cách tư pháp Trung ương.
Bên cạnh đó, hai cơ quan phối hợp PCTN tiêu cực trong lĩnh vực tư pháp, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, cán bộ, công chức liêm chính; chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy với sở tư pháp tỉnh, thành phố, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công PCTN, tiêu cực, thi hành án dân sự ở địa phương, cơ sở.
Lê Sơn
Nguồn: baochinhphu.vn