Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính làm việc tại thành phố Hà Nội

20/04/2022
Ngày 18/4/2022, Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại thành phố Hà Nội về việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành bản án, quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND, Chủ tịch UBND. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Lực là thành viên của Đoàn giám sát.

Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng đại diện Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự của thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội và đại diện các sở, ban, ngành có liên quan.
Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, trong 03 năm 2019-2021, số lượng quyết định hành chính của Chủ tịch UBND, UBND trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành là rất lớn. Các quyết định hành chính của Chủ tịch UBND, UBND cơ bản được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, đúng theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực do pháp luật quy định. Nội dung quyết định hành chính đảm bảo tính khả thi, có hiệu lực thi hành trong thực tiễn. Trong số các quyết định hành chính, hành vi hành chính được ban hành, thực hiện trên địa bàn Thành phố, có 4.930 quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND, Chủ tịch UBND bị khiếu kiện. Số quyết định hành chính trái pháp luật bị Tòa án tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ là 128/4.930 (chiếm tỷ lệ 2,6%) mà nguyên nhân chủ yếu theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội là do một số văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến một số ngành, lĩnh vực chưa thống nhất dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng pháp luật trên địa bàn, việc quản lý nhà nước ở một số địa phương, nhất là quản lý nhà nước về đất đai còn hạn chế dẫn đến tình trạng đất bị lấn chiếm...
Đối với công tác thi hành án hành chính, theo Báo cáo của Cục THADS và UBND thành phố Hà Nội trong 03 năm 2019 - 2021, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 42 bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính phải thi hành, trong đó: đã thi hành xong 07 bản án, đang thi hành 35 bản án. Trong s35 bản án chưa thi hành, có 19 bản án Tòa án đã ra quyết định buộc thi hành án hành chính. Các bản án này hầu hết có nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai (giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư). Cc THADS thành ph Hà Ni đã thực hiện theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính thuộc trách nhiệm theo dõi. Nội dung theo dõi cơ bản bảo đảm thực hiện đầy đủ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 71/2016/NĐ-CP và Quy trình theo dõi THAHC trong hệ thống THADS (ban hành kèm theo quyết định số 1130/QĐ-TCTHADS ngày 16/10/2018 của Tổng cục THADS).
Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã làm rõ một số nội dung, chỉ đạo các sở, ban, ngành giải trình, cung cấp thêm các thông tin, nội dung mà Đoàn giám sát quan tâm. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ghi nhận các ý kiến trao đổi, đề xuất, góp ý của các thành viên Đoàn giám sát và chỉ đạo các sở, ban, ngành của UBND thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ, sớm có văn bản báo cáo, giải trình với Đoàn giám sát đối với một số nội dung có liên quan.
Phát biểu kết luận Buổi giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo của UBND thành phố Hà Nội cũng như báo cáo của các sở, ban, ngành có liên quan. Các báo cáo đã đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp qua đó giúp Đoàn giám sát có thêm thông tin từ thực tiễn để tổng hợp, đề xuất, kiến nghị đối với các cơ quan, cấp có thẩm quyền. Đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của UBND, Chủ tịch UBND các cấp trong việc ban hành các quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính, của Tòa án nhân dân trong hoạt động xét xử các vụ án hành chính, của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác kiểm sát hoạt động xét xử và thi hành án hành chính, của cơ quan thi hành án dân sự trong việc theo dõi thi hành án hành chính. Đoàn giám sát ghi nhận, tiếp thu đầy đủ ý kiến đề xuất, kiến nghị của các cơ quan có liên quan để tổng hợp, báo cáo trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Sau buổi giám sát, Đoàn giám sát sẽ có báo cáo kết quả giám sát gửi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, các thành viên của Đoàn giám sát và các cơ quan, ban, ngành có liên quan.
Nguyễn Thanh Nam, Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự