Ngày 10/4: Sơ kết công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm.

08/04/2024
Hội nghị sơ kết công tác THADS, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024 sẽ diễn ra ngày 10/4, tại Hà Nội.


Nhằm đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2024 của toàn Hệ thống THADS; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2024; Quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mới được ban hành liên quan đến công tác THADS, THAHC, Bộ Tư pháp vừa quyết định tổ chức sơ kết công tác THADS, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024.
Hội nghị sẽ do Lãnh đạo Bộ Tư pháp chủ trì; Tổng Cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Lãnh đạo cấp Vụ các đơn vị thuộc Tổng cục THADS; Thẩm tra viên cao cấp và tương đương, Thẩm tra viên chính và tương đương các đơn vị thuộc Tổng cục THADS; Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự. Hội nghị còn có Đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ; đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng.
Trên cơ sở báo cáo sơ kết công tác THADS, THAHC 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2024, các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp cho việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị cũng triển khai các chuyên đề phân tích các kết quả chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng, giải pháp thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC trong 6 tháng cuối năm 2024; Phòng ngừa vi phạm trong công tác xác minh, kê biên, xử lý tài sản trong hoạt động THADS; Những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 và Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024. Một số vấn đề cần lưu ý đối với hoạt động THADS; Kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, án tín dụng ngân hàng 6 tháng đầu năm. Một số vấn đề cần lưu ý trong 6 tháng cuối năm 2024; Công tác tổ chức cán bộ 06 tháng đầu năm 2024. Phương án kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy Hệ thống THADS.