Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự

21/08/2020
Chiều ngày 20/8/2020, tại trụ sở Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Đảng ủy Tổng cục và Lãnh đạo Tổng cục THADS đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Lãnh đạo Tổng cục THADS. Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Quang Thái, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS; Đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục; về phía Lãnh đạo Tổng cục có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đồng thời là Bí thư các Chi bộ trực thuộc Tổng cục THADS.
 

Quy chế phối hợp gồm có 03 Chương và 09 Điều, nội dung Quy chế quy định phối hợp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục THADS có tổ chức Đảng tương ứng quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy và của các cấp Ủy cấp trên; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; về công tác tổ chức cán bộ; về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, kỷ luật, lãnh đạo công tác đoàn thể; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn cho biết việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Lãnh đạo Tổng cục hôm nay là rất cần thiết và ý nghĩa nhằm phát huy vai trò, vị trí của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên trao đổi thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; là cơ sở pháp lý, là sự cam kết nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn cũng đánh giá cao sự chuẩn bị hết sức chủ động, trách nhiệm của Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Tổng cục và đơn vị có liên quan đã giúp cho Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục có được Quy chế phối hợp với những nội dung cụ thể, đầy đủ, thống nhất, phù hợp với những điều kiện, thế mạnh của mỗi bên.
Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Đảng ủy đề nghị, ngay sau Lễ ký kết Văn phòng Tổng cục, Văn phòng Đảng ủy Tổng cục và các Chi bộ, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các nội dung trong Quy chế, cấp Ủy, chính quyền trong các đơn vị tích cực phối hợp, nghiên cứu, đề xuất  và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ chuyên môn hằng năm của Tổng cục theo các quy định của Đảng và Nhà nước. Nhiều nhiệm vụ đã đưa lại hiệu quả cao, hoàn thành kế hoạch đề ra, thể hiện rõ và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền trong nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Đồng thời, trao đổi thường xuyên để có những điều chỉnh kịp thời, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, định kỳ đánh giá kết quả phối hợp để duy trì thật tốt cơ chế làm việc này để sự phối hợp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn.