Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp trong công tác truyền thông về thi hành án dân sự

01/10/2020
Chiều ngày 18/9/2020 tại Hà Nội, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự đã làm việc với Lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam về một số vấn đề liên quan tới việc phối hợp trong hoạt động truyền thông về lĩnh vực thi hành án dân sự. 

Tham dự buổi làm việc về phía Tổng cục Thi hành án dân sự có Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục; về phía Báo Pháp luật Việt Nam có Tổng biên tập Đào Văn Hội, Phó Tổng biên tập Trần Đức Vinh cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Báo.

Tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự Phan Huy Hiếu cho biết Tổng cục Thi hành án dân sự và Báo Pháp luật Việt Nam đã ký kết Kế hoạch số 1291/KHLT-TCTHADS-PLVN ngày 31/5/2013 về việc phối hợp, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác thi hành án dân sự. Đến nay, cả 2 cơ quan vẫn duy trì và đảm bảo thực hiện Kế hoạch với các nội dung cụ thể. Nhìn chung, giữa hai cơ quan luôn có sự phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời để thực hiện tuyên truyền về công tác thi hành án dân sự. Hiện nay, Báo Pháp luật Việt Nam đã mở chuyên mục thi hành án dân sự; có nhiều tin, bài viết chất lượng, cụ thể các bài viết chuyên sâu về đề xuất, định hướng sửa đổi các quy định liên quan đến thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. 
Ngoài ra, qua nhiều tin, bài phản ánh của Báo, Tổng cục đã phát hiện những sai sót, vi phạm của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và kịp thời có những chỉ đạo, hướng dẫn xử lý vụ việc. Đồng thời, Tổng cục cũng nhận được những phản hồi tích cực của các Cục Thi hành án dân sự về vai trò của Báo trong việc góp phần giúp các địa phương nắm bắt khái quát những thông tin nổi bật trong toàn Hệ thống, chia sẻ kinh nghiệm về thi hành án, tuyên truyền về công tác thi hành án dân sự tại địa phương, những nỗ lực của các cá nhân, cơ quan thi hành án dân sự trong đảm bảo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao…
Hiện nay, với yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Chính phủ, Lãnh đạo Bộ và dư luận xã hội quan tâm, công tác tuyên truyền cho hoạt động thi hành án dân sự vẫn chưa đáp ứng mong muốn của các cấp lãnh đạo. Lượng thông tin phản ánh của các ấn phẩm Báo về công tác thi hành án dân sự còn mỏng; phối hợp trong việc nêu gương những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, sáng kiến hay còn ít. Những tin, bài viết về các vụ việc phải tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự còn hạn chế. Vì vậy, Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai đầy đủ nhiệm vụ và hỗ trợ Tổng cục thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2020-2022. Hai cơ quan tổ chức rà soát, ký kết Kế hoạch phối hợp, sửa đổi Kế hoạch năm 2013 phù hợp với tình hình mới. 
 


Cùng với đó, tiếp tục tập trung một số hoạt động như: Xây dựng chuyên mục hỏi - đáp pháp luật về thi hành án dân sự; nghiên cứu mở mục tin về thi hành án dân sự trên Báo Pháp luật Việt Nam điện tử; nâng cao chất lượng các tin bài về thi hành án dân sự theo hướng nâng cao tính truyền thông, định hướng đúng đắn dư luận xã hội về hoạt động thi hành án dân sự; tăng cường ghi hình, đưa tin bằng hình ảnh về các hoạt động thi hành án dân sự trên truyền hình pháp luật. Hỗ trợ Tổng cục Thi hành án dân sự trong chia sẻ thông tin và hỗ trợ định hướng dư luận kịp thời. Tổ chức tập huấn trực tuyến cho công chức phụ trách công tác truyền thông của Tổng cục và các Cục Thi hành án dân sự địa phương về việc xử lý thông tin báo chí, kỹ năng tác nghiệp, đưa tin, biên tập tin, bài…

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái khẳng định thời gian qua, công tác phối hợp trong hoạt động truyền thông giữa Tổng cục và Báo Pháp luật Việt Nam đã được triển khai hiệu quả. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, hai đơn vị cần tiếp tục rà soát các nhiệm vụ để xây dựng Quy chế phối hợp mới phù hợp với tình hình hiện nay. Hai đơn vị cần đề cao tính chủ động trong công tác phối hợp để triển khai hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2020-2022; đổi mới cách thức tuyên truyền, truyền thông để đảm bảo các thông tin được kịp thời, chính xác, phát huy được vai trò định hướng dư luận, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, vụ việc cưỡng chế... 

Đánh giá công tác phối hợp trong lĩnh vực truyền thông giữa hai đơn vị thời gian qua đã phát huy nhiều kết quả tích cực, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Đào Văn Hội đã đưa ra nhiều gợi mở để phối hợp triển khai trong thời gian tới. Theo đó, cần nghiên cứu thành lập Tổ công tác truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự để kịp thời thông tin về các vấn đề nóng, dư luận quan tâm, xử lý khủng hoảng truyền thông, định hướng thông tin; đẩy mạnh truyền thông bằng hình ảnh, clip; quan tâm bố trí kinh phí phục vụ công tác truyền thông… 
Để làm tốt công tác phối hợp, Lãnh đạo Báo mong muốn Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ kịp thời chỉ đạo các Cục Thi hành án dân sự địa phương trong việc cung cấp thông tin cho báo chí; tăng cường tập huấn kỹ năng kỹ năng tác nghiệp, biên tập, xử lý thông tin báo chí cho đội ngũ cán bộ, công chức làm truyền thông trong hệ thống Thi hành án dân sự./.