Đào tạo, hướng dẫn về phương pháp xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Tổng cục

04/09/2020
Chiều ngày 04/9/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với cơ quan tư vấn tổ chức lớp đào tạo kiến thức chung về Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hướng dẫn phương pháp xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Tổng cục.

Đồng chí Phan Huy Hiếu - Phó Trưởng ban chỉ đạo ISO của Tổng cục Thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Tổng cục chủ trì buổi làm việc. Tham dự lớp tập huấn có đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, Ban chỉ đạo ISO của Tổng cục, công chức được giao nhiệm vụ liên quan đến xây dựng các quy trình theo Tiêu chuẩn ISO tại Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Vụ Nghiệp vụ 1 thuộc Tổng cục.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, thay mặt Ban Chỉ đạo, đồng chí Phan Huy Hiếu nhấn mạnh: Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 là một yêu cầu bắt buộc tại các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trong những năm qua, Tổng cục THADS vẫn thực hiện công bố, duy trì áp dụng, cải tiến thường xuyên Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh Tổ chức ISO quốc tế công bố phiên bản mới ISO 9001:2015 và thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-BTP ngày 26/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã ban hành Kế hoạch số 2038/KH-TCTHADS ngày 22/6/2020 về việc xây dựng, chuyển đổi áp dụng Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 cho Hệ thống cơ quan THADS. Trong đó, xác định rõ 02 nhiệm vụ: (i) Xây dựng, chuyển đổi áp dụng Hệ thống QLCL phiên bản ISO 9001:2008 (đã công bố theo Quyết định số 1459/QĐ-TCTHADS ngày 20/12/2019) sang phiên bản mới ISO 9001:2015; (ii) Xây dựng và chỉ đạo triển khai Mô hình khung Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho các cơ quan THADS địa phương.
 

Ngày 27/8/2020, Ban chỉ đạo ISO của Tổng cục đã họp và thống nhất quyết định việc xây dựng Hệ thống QLCL tại Tổng cục và Mô hình khung cho các cơ quan THADS địa phương chỉ tập trung vào 20 thủ tục hành chính đã được công bố theo Quyết định số 1328/QĐ-BTP ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thực hiện nhiệm vụ này, việc xây dựng khung dự thảo Hệ thống QLCL và Mô hình khung cơ bản do Văn phòng Tổng cục chủ trì; việc xây dựng các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được giao cho Vụ Nghiệp vụ 1 và Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Công văn số 2830/TCTHADS-ISO ngày 01/9/2020 của Ban chỉ đạo ISO.
Theo lộ trình chuyển đổi áp dụng, việc đào tạo kiến thức chung về Tiêu chuẩn ISO và hướng dẫn phương pháp xây dựng, chuyển đổi sang ISO 9001:2015 là một nội dung quan trọng, làm nền tảng chất lượng để triển khai các hoạt động tiếp theo tại Tổng cục.

Do vậy, tại buổi tập huấn, đồng chí đề nghị đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục nghiên cứu tài liệu, tiếp thu các nội dung và chủ động trao đổi, thảo luận để làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo ISO để làm đầu mối triển khai các hoạt động liên quan trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo ISO của Tổng cục có trách nhiệm nghiên cứu, nắm vững các quy định, hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục triển khai hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Đối với các đồng chí được giao nhiệm vụ tại Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo, Vụ Nghiệp vụ 1 chú ý tiếp thu để vận dụng vào xây dựng các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được giao, đảm bảo đúng hình thức, nội dung theo quy định. Về phía giảng viên, đề nghị đơn vị tư vấn hướng dẫn cụ thể, tách biệt từng nội dung đối với các đối tượng tham dự buổi đào tạo để đảm bảo truyền tải kiến thức một cách dễ hiểu, dễ tiếp cận và mang lại hiệu quả cao nhất.
 

Tại buổi tập huấn, đại diện cơ quan tư vấn tổ chức đào tạo kiến thức chung về Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã giới thiệu Bộ tiêu chuẩn ISO, các thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 so với tiêu chuẩn ISO 9001:2008; trình bày về nội dung tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, hướng dẫn phương pháp triển khai xây dựng, chuyển đổi ISO 9001:2015 tại Tổng cục.

Các học viên tham gia lớp tập huấn đã nghiêm túc tiếp thu các kiến thức về Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các nội dung liên quan đến việc triển khai xây dựng, chuyển đổi ISO 9001:2015 tại Tổng cục, đồng thời chủ động trao đổi, thảo luận tại buổi đào tạo để làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai./.