Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

25/01/2022
Ngày 24/01/2022, tại trụ sở Cục THADS tỉnh Thanh Hóa, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn đã chủ trì tổ chức lễ trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa đối với đồng chí Hoàng Văn Truyền. Tại buổi lễ trên, đồng chí Hoàng Văn Truyền cũng vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục THADS; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện các cơ quan ban, ngành có liên quan của tỉnh Thanh Hóa.
Nhân sự kiện này, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn đã thay mặt Lãnh đạo Tổng cục THADS cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa; sự phối hợp của các cơ quan có liên quan đối với công tác THADS tại địa phương và ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ quan THADS tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh năm 2021, ảnh hưởng của dịch Covid-19 với những tác động không nhỏ tới quá trình tổ chức thi hành án, cơ quan THADS tỉnh Thanh Hóa vẫn hoàn thành được 2/2 chỉ tiêu mà Quốc hội, Tổng cục giao, đơn vị xếp loại A. Đó là những nỗ lực rất lớn của công chức, người lao động cơ quan THADS tỉnh Thanh Hóa. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn mong rằng, thời gian tới, đơn vị sẽ giữ vững và tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những thành tích nêu trên.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng đề nghị tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng nhau xây dựng các cơ quan THADS tỉnh Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tranh thủ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, của Ban Chỉ đạo THADS trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong chỉ đạo giải quyết các vụ án phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn, án tham nhũng, thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước, án liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Phối hợp thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các Sở ban  ngành, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh, nhất là cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an trên địa bàn trong công tác THADS.
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị đồng chí Hoàng Văn Truyền cần bắt tay ngay vào công việc; tiến hành phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng trong Lãnh đạo Cục; phát huy dân chủ, đoàn kết trong nội bộ cơ quan. Phó Tổng cục trưởng tin rằng, đồng chí Hoàng Văn Truyền trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để thực hiện đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội, Bộ Tư pháp giao.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Văn Truyền chia sẻ vinh dự khi được giao trọng trách mới; đồng thời hứa nỗ lực, cố gắng phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao cho.