Kiểm tra chuyên đề tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu

27/06/2022
Ngày 27/6/2022, thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022 và Quyết định số 339/QĐ-TCTHADS ngày 12/5/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc kiểm tra xác minh, phân loại án kết hợp kiểm tra công tác văn phòng và chế độ báo cáo thống kê THADS tại Cục THADS tỉnh Bạc Liêu, Đoàn kiểm tra đã tổ chức buổi công bố quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra.

Tham dự buổi công bố quyết định kiểm tra, có các thành viên đoàn kiểm tra do Đ/c Phan Huy Hiếu - Chánh Văn phòng Tổng cục THADS làm trưởng đoàn; Đ/c Lê Quốc Minh - Cục trưởng, các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các Phòng và tương đương, các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán, Thủ kho, Thủ quỹ, Văn thư thuộc Cục THADS tỉnh Bạc Liêu.
Thay mặt Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bạc Liêu, Đ/c Nguyễn Hữu Bằng - Phó Cục trưởng báo cáo các nội dung theo kế hoạch kiểm tra. Theo đó, Cục THADS tỉnh Bạc Liêu đã cơ bản thực hiện công tác xác minh, phân loại án, công tác văn phòng và chế độ báo cáo thống kê THADS đúng quy định.
Trên cơ sở báo cáo, Đoàn kiểm tra và các lãnh đạo, công chức của Cục THADS tỉnh Bạc Liêu đã trao đổi, bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; công tác tự kiểm tra, kiểm tra; đánh giá nguyên nhân của kết quả thi hành việc, tiền 6 tháng đầu năm 2022 đạt được còn chưa cao, dự báo khả năng hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022; việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành, văn bản điện tử, chữ ký số; công tác văn thư lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước; công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân đối với các dịch vụ, phần mềm, các ứng dụng trực tuyến trong THADS...
Tiếp đó, Cục THADS tỉnh Bạc Liêu đã cung cấp các hồ sơ, sổ sách, tài liệu để Đoàn trực tiếp kiểm tra. Đoàn kiểm tra sẽ làm việc đến hết ngày 01/7/2022.
Văn phòng Tổng cục THADS