Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra xác minh, phân loại án kết hợp kiểm tra công tác văn phòng và chế độ báo cáo thống kê tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông, Chi cục THADS huyện Krông Nô

06/06/2022
Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022 và Quyết định 416/QĐ-TCTHADS ngày 23/5/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thành lập Đoàn kiểm tra xác minh, phân loại án kết hợp kiểm tra công tác văn phòng và chế độ báo cáo thống kê tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông, Chi cục THADS huyện Krông Nô.

Sáng ngày 06/6/2022, tại trụ sở Cục THADS tỉnh Đắk Nông, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin (Trung tâm), Tổng cục Thi hành án dân sự, Trưởng Đoàn kiểm tra đã tổ chức họp công bố Quyết định kiểm tra tại Cục THADS tỉnh Đắk Nông, Chi cục THADS huyện Krông Nô. Tham dự cuộc họp có thành viên đoàn kiểm tra, về phíá Cục THADS tỉnh Đăk Nông có đ/c Nguyễn Công Đông – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đăk Nông, đ/c Phạm Đình Đạo – Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đắk Nông, đại diện Lãnh đạo các Phòng và tương đương, các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán, Thủ kho, Thủ quỹ, Văn thư thuộc Cục; Tập thể Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Krông Nô. Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra từ ngày 06/6/2022 đến hết ngày 10/6/2022.
Tại buổi Công bố Quyết định kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo phục vụ công tác kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông, các ý kiến phát biểu, trao đổi thêm về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình trực tiếp tổ chức thi hành án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng trao đổi nhanh, cung cấp thêm một số thông tin liên qua đến chỉ đạo, điều hành mới từ Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự và Lãnh đạo Bộ Tư pháp, giúp Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông kịp thời nắm bắt thông tin và tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đúng chỉ đạo cấp trên và phấn đấu đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.
Trung tâm - Tổng cục THADS