Tọa đàm trực tuyến “Nâng cao nhận thức và hiệu quả trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư”

27/05/2022
Sáng ngày 26/5 Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Cục Công tác phía Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Nâng cao nhận thức và hiệu quả trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư”.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng Cục trưởng và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục công tác phía Nam đồng chủ trì Tọa đàm. Tham dự buổi Tọa đàm còn có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công tác phía Nam, 26 điểm cầu bao gồm các Cục Thi hành án dân sự khu vực phía nam và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.
Tại buổi Tọa đàm các đại biểu tham dự được nghe đại diện Lãnh đạo Cục Công tác phía Nam trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo theo dõi kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế” của các cơ quan THADS khu vực phía Nam.
Ngoài ra, buổi Tọa đàm còn được nghe 11 ý kiến của đại diện Cục Thi hành án dân sự địa phương chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm trong quá trình thi hành án về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Thi hành án đối với loại án này.
Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Phó Tổng Cục trưởng Trần Thị Phương Hoa đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tập thể, cá nhân các cơ quan, đơn vị trong việc thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế, góp phần vào kết quả chung của công tác THADS, đồng thời chi sẻ khó khăn với Cục Thi hành án dân sự địa phương trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Phó Tổng Cục trưởng nhấn mạnh, Cơ quan Thi hành án dân sự Trung ương và địa phương cần nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư, đồng thời khẳng định tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa của công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế đối với công tác Thi hành án dân sự. Qua đó, yêu cầu Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tranh thủ sự phối hợp của các cơ quan có liên quan trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế. Đặc biệt là các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS cần nâng cao nhận thức của cá nhân trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, từ đó quán triệt và nâng cao nhận thức của từng Chấp hành viên trong công tác này.
Lê Văn Trí - VPTC