Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh

21/03/2024


Sáng ngày 19/3/2024, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Văn Sơn đã có buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS và tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, THAHC 5 tháng đầu năm 2024. Cùng tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, Lãnh đạo Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo; về phía Cục THADS tỉnh Quảng Ninh có tập thể lãnh đạo Cục, Trưởng các Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc.

Báo cáo của Cục THADS tỉnh Quảng Ninh tại buổi làm việc cho thấy, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2024 về việc và về tiền có tăng về tỷ lệ (0,89% về việc và 0,84% về tiền) nhưng còn rất thấp so với tỷ lệ tăng về việc, tiền có điều kiện thi hành (7,85% về việc và 15,24% về tiền) từ đó dẫn đến án chuyển kỳ sau tăng cao, đặt ra yêu cầu, thách thức lớn trong việc hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
Việc triển khai thực hiện các kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp được Cục và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện, trong đó, Cục đã ban hành Quyết định tự kiểm tra, xây dựng Kế hoạch kiểm tra và phân công nhiệm vụ để tổ chức thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp. Tại một số đơn vị có số lượng việc ít như Chi cục THADS huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà, Cô Tô đã hoàn thành việc tự kiểm tra. Tuy nhiên, tại một số đơn vị, việc triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập.

Tại buổi làm việc, các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ và thực hiện hiệu quả công tác tự kiểm tra theo chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tại Công văn số 693-CV/BCSĐ.
Sau khi nghe lãnh đạo Cục THADS tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả công tác THADS, THAHC 5 tháng đầu năm 2024, việc triển khai công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và các ý kiến phát biểu của lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS, ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Đoàn công tác, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng lưu ý một số vấn đề, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ninh tập trung triển khai thực hiện một số nội dung:
1. Về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024
Thủ trưởng các cơ quan THADS cần nhận diện đúng tình hình, bám sát Chương trình, kế hoạch công tác và các chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tại Công văn số 693-CV/BCSĐ để triển khai thực hiện hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, không ảnh hưởng đến tình hình hoạt động bình thường của đơn vị, trong đó lưu ý:
- Để chuẩn bị cho sơ kết 6 tháng đầu năm, đề nghị lãnh đạo Cục, lãnh đạo Chi cục tập trung rà soát, bám sát Kế hoạch công tác, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, tránh bỏ sót việc, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, đặc biệt lưu ý kết quả thi hành về tiền ở các địa bàn lượng án nhiều nhưng tỷ lệ thi hành về tiền còn thấp;
- Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt tình hình, tiến độ, kết quả công việc của Chấp hành viên, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cao để đôn đốc, chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao;
- Tiếp tục tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm phối hợp của cấp uỷ chính quyền địa phương đối với công tác THADS, các Chi cục chủ động tăng cường phát huy cơ chế phối hợp với các cơ quan liên ngành tại địa phương trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là với Viện kiểm sát nhân dân trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp luật, thống nhất phương án giải quyết những vụ việc phức tạp;
- Chủ động báo cáo và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện nghiêm các quy định của Luật TTHC năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, trong đó, chú trọng việc tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thi hành kịp thời, nghiêm túc các bản án hành chính; đồng thời, phối hợp linh hoạt, chặt chẽ với TAND, VKSND, các cơ quan hữu quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác THAHC, theo dõi THAHC trên địa bàn;
- Giao Vụ Nghiệp vụ 1 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, giải quyết về vấn đề thu phí thi hành án khi tổ chức thi hành Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành tại Tòa án.
2. Về thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp
- Cần quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tại Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 và chỉ đạo của Tổng cục THADS tại các Công văn số 260/TCTHADS-GQKNTC ngày 18/01/2024 và Công văn số 771/TCTHADS-GQKNTC ngày 29/02/2024;
- Thủ trưởng các đơn vị cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng chỉ đạo và đề cương hướng dẫn tại Công văn số 693-CV/BCSĐ, trong đó chú trọng công tác kiểm tra của Cục đối với các Chi cục, Chấp hành viên thuộc Cục; của Chi cục đối với các Chấp hành viên thuộc Chi cục để kịp thời phát hiện sai phạm, chỉ đạo khắc phục và xử lý theo quy định, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan THADS. Các hồ sơ kiểm tra phải có phiếu kiểm tra, có kết luận cụ thể. Trường hợp có sai sót cần có biện pháp, giải pháp khắc phục kịp thời, những vấn đề phức tạp thì cần có biện pháp để tháo gỡ. Cục THADS tỉnh Quảng Ninh cần rà soát, kiểm tra việc thực hiện công tác tự kiểm tra của các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ninh từ năm 2016 đến nay, bảo đảm 100% các đơn vị kiểm tra thực chất, hiệu quả, đúng hạn (trước 30/3/2024 gửi về Tổng cục);
- Chủ động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị để tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đảm bảo chế độ, chính sách phù hợp cho công chức, người lao động thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, nhất là những trường hợp bố trí thời gian làm việc ngoài giờ hành chính;

- Đối với công tác đảng, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ các quy định của đảng về tổ chức, sinh hoạt đảng để triển khai thực hiện theo đúng quy định; chủ động phối hợp với cấp ủy Chi bộ và các Chi bộ, đơn vị khác liên quan để rà soát các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo đúng quy định;
- Giao cho Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai và tiến độ thực hiện của Cục THADS tỉnh Quảng Ninh đối với việc tự kiểm tra theo các nội dung được nêu tại Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp.
Quỳnh Trang - VP Tổng cục THADS


Các tin khác