Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa làm việc với Cục THADS tỉnh Đồng Tháp về tình hình quán triệt, triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp

21/03/2024


Ngày 19/3/2024, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa đã có buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Đồng Tháp về tình hình quán triệt, triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác 5 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới. Cùng tham gia với Phó Tổng cục trưởng có đại diện lãnh đạo Vụ nghiệp vụ 2 Tổng cục THADS. Về phía cơ quan THADS tỉnh Đồng Tháp gồm có Cục trưởng, 02 Phó Cục trưởng, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố. 
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Cục THADS tỉnh Đồng Tháp đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác 5 tháng đầu năm 2024 và việc quán triệt, triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp. Về kết quả công tác 5 tháng đầu năm 2024, về việc đạt 50,87%, về tiền đạt 13,96% (so với tiến độ chỉ tiêu giao cao hơn 16,06% về việc và tiền thấp hơn 5,51%); mặt dù tỷ lệ thi hành xong về việc, và tiền đều giảm hơn so với cùng kỳ năm 2023 (về việc giảm 1,94%, về tiền giảm 10,28%), nhưng kết quả thi hành xong về việc, tiền đều cao hơn so với cùng kỳ 2023 (tăng 230 việc = 4,46%; hơn 51 tỷ đồng = 8,28%); thực hiện tiếp công dân, hướng dẫn nghiệp vụ theo quy định, các mặt công tác khác như văn phòng, tài chính - kế toán đáp ứng yêu cầu và ngày càng đi vào nề nếp… đơn vị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS.
Tuy nhiên, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về tiền tại một số đơn vị còn thấp so với mặt bằng chung của toàn tỉnh dẫn đến việc thực hiện chỉ tiêu về tiền của tỉnh chưa đảm bảo tiến độ theo chỉ tiêu được giao và mặt bằng chung của toàn quốc; việc triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ tại một số đơn vị còn lúng túng, chưa cụ thể, rõ trách nhiệm và nhiều khó khăn, bất cập.
Tại buổi làm việc, các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện chi tiêu nhiệm vụ và thực hiện hiệu quả công tác tự kiểm tra theo chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tại Công văn số 693-CV/BCSĐ.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nỗ lực, vượt khó khăn để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và thực hiện tự kiểm tra theo chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp của toàn thể công chức và người lao động các cơ quan THADS tỉnh Đồng Tháp; tiếp tục tạo sự chuyển biến cơ bản, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác THADS, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp giao tại Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ và Công văn số 693-CV/BCSĐ. 
Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Tổng cục trưởng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của cơ quan THADS tỉnh Đồng Tháp, như: kết quả THADS của đơn vị về tiền đạt tỷ lệ 13,96% (giảm 10,28% so với cùng kỳ năm 2023, so với tiến độ chỉ tiêu giao thấp hơn 5,51%), xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố. Số việc, tiền chuyển kỳ sau còn nhiều (12.942 việc hơn 3.400 tỷ đồng). Trong đó, số đang thi hành là 4.963 việc/ 1.766 tỷ 927 triệu 341 nghìn đồng; án có điều thi hành trên 01 năm là 1.421 việc/ 302 tỷ 236 triệu 714 nghìn đồng. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra theo Công văn số 693-CV/BCSĐ còn chung chung, chưa xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm và rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.
Phó Tổng cục trưởng ghi nhận những đề xuất kiến nghị của cơ quan THADS tỉnh Đồng Tháp về các hạng mục còn lại về xây dựng cơ bản của trụ sở làm việc Chi cục THADS huyện Hồng Ngự, hồ sơ phê duyệt dự án công trình hoàn thành trụ sở làm việc, kho vật chứng Chi cục THADS huyện Châu Thành, về kinh phí bảo trì trụ sở làm việc Cục THADS; về thực hiện các phần mềm hết sức khó khăn trong việc truy cập; về thực hiện chế độ báo cáo yêu cầu thời gian ngắn; việc hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ một quy trình quá nhiều văn bản áp dụng và một số vụ việc đã có văn bản xin hướng dẫn nghiệp vụ và chỉ đạo.
Để tiếp tục tạo nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác THADS, theo dõi THAHC phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp giao tại Công văn số 693-CV/BCSĐ và đặt biệt là Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ, Phó Tổng cục trưởng đề nghị cơ quan THADS tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Phó Tổng cục trưởng cũng lưu ý một số vấn đề, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan THADS tỉnh Đồng Tháp tập trung triển khai thực hiện một số nội dung:
1. Về thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp
- Thủ trưởng các đơn vị cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng chỉ đạo và đề cương hướng dẫn tại Công văn số 693-CV/BCSĐ. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, tự kiểm tra theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Công văn số 260/TCTHADS-GQKNTC ngày 18/01/2024 của Tổng cục THADS, Kế hoạch kiểm tra THADS năm 2024; Công văn  611/TCTHADS-NV2 ngày 20/02/2024; Công văn  661/TCTHADS-GQKNTC ngày 22/02/2024 và Công văn số 771/TCTHADS- GQKNTC ngày 29/02/2024 của Tổng cục THADS, bảo đảm công tác kiểm tra và tự kiểm tra thực chất, phản ánh đúng tình hình, đúng thời hạn và phải xây dựng lộ trình, giải pháp khắc phục tồn tại, tổ chức thực hiện có hiệu quả toàn diện các nhiệm vụ công tác, nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình, không để phát sinh những vấn đề phức tạp; hạn chế đến mức thấp nhất sai sót, vi phạm do lỗi chủ quan. 
- Đối với công tác đảng, cần phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định của đảng về tổ chức, sinh hoạt đảng để triển khai thực hiện theo đúng quy định.
- Đối với những nội dung chưa rõ, có khó khăn vướng mắc đề nghị Cục THADS tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tổng hợp, có văn bản báo cáo Tổng cục để thống nhất hướng dẫn chung trong toàn Hệ thống. 

2. Về thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác THADS, theo dõi THAHC
- Có giải pháp thực hiện song song đảm bảo tiến độ về việc thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đáng Bộ Tư pháp và việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024. Trước mắt, tập trung nguồn lực tranh thủ làm việc thêm giờ để đảm bảo thực hiện công tác tự kiểm tra, xác định những nội dung, công việc nào thực hiện trước, những nội dung nào cần có lộ trình thực hiện nhằm đạt hiệu quả, chất lượng và thực chất.
- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác THADS, theo dõi THAHC; các nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và cấp ủy, chính quyền địa phương giao; triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mặt công tác, bám sát các chỉ đạo của cấp trên, nhất là chỉ đạo của Ban chỉ đạo THADS, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục, thể hiện rõ cách thức và hình thức triển khai cũng như theo dõi sát sao kết quả thực hiện.
- Thủ trưởng đơn vị phải nắm được danh sách án và tiến độ thi hành đối với loại án có giá trị lớn, phức tạp. Phải xác định được tiến độ thực hiện chỉ tiêu hàng tháng đạt được so với chỉ tiêu được giao trong năm. Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình, tiến độ, kết quả giải quyết án của Chấp hành viên, nhất là các vụ việc có giá trị thi hành lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị tại địa phương để đôn đốc, chỉ đạo, hỗ trợ Chấp hành viên hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, lãnh đạo Cục cần chủ động báo cáo lãnh đạo Tổng cục, đề xuất phương án giải quyết đối với những vụ án lớn, có nhiều khó khăn, vướng mắc.
- Trưởng phòng, Chi cục trưởng Chi cục THADS phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, có giải pháp cụ thể, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác năm 2024, trên cơ sở đó bám sát và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, chất lượng hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tránh phát sinh các điểm nóng về khiếu nại, tố cáo, hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp.
- Chủ động báo cáo và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện nghiêm các quy định của Luật TTHC năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.
- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định về thu, chi tài chính trong thi hành án, bảo đảm chặt chẽ không để xảy ra sai sót, thất thoát. Kiểm soát chặt chẽ quá trình xuất, nhập kho, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn kho, đặc biệt là công tác phòng chống cháy nổ. Chủ động rà soát vật chứng còn tồn đọng để có giải pháp xử lý phù hợp, đúng quy định.
- Tích cực tranh thủ thủ sự lãnh đạo, chỉ đao của cấp ủy, UBND, Ban Chỉ đạo THADS các cấp và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thi hành án trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, đảm bảo thực hiện hết trách nhiệm của cơ quan THADS.
- Thực hiện nghiêm các phần mềm phục vụ hoạt động quản lý điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan THADS; việc số hoá hồ sơ THADS, chế độ sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, Hệ thống quản lý văn bản điều hành.
Phan Thanh Việt


Các tin khác