Kiểm tra Chuyên đề công tác Văn phòng, Báo cáo thống kê tại Cục THADS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13/03/2024Thực hiện Quyết định kiểm tra số 193/QĐ-TCTHADS ngày 22/02/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Kế hoạch kiểm tra số 747/TCTHADS-ĐKTr ngày 28/02/2024, của Đoàn kiểm tra, từ ngày 13/3 đến ngày 15/3/2024, Đoàn kiểm tra của Tổng cục THADS do đồng chí Phan Huy Hiếu - Chánh Văn phòng Tổng cục THADS làm Trưởng đoàn đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra theo Kế hoạch tại Cục THADS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Về phía Cục THADS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có đồng chí Võ Đức Hải - Cục trưởng Cục THADS tỉnh, các đồng chí Phó Cục trưởng Cục THADS và các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục.
Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện Cục THADS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình bày báo cáo về công tác văn phòng từ ngày 01/10/2022 đến ngày 01/3/2024, báo cáo thống kê của Cục từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/9/2023. Trên cơ sở báo cáo của Cục, các thành viên Đoàn kiểm tra đã cùng trao đổi, có ý kiến làm rõ thêm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục trong kỳ kiểm tra.

Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tại Cục THADS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 13/3 đến ngày 15/3/2024. Trong thời gian kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ nghiên cứu các loại báo cáo, sổ sách, trao đổi, thảo luận với Lãnh đạo đơn vị, Chấp hành viên và công chức khác. Cuối đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ công bố Kết luận kiểm tra sơ bộ để đơn vị được kiểm tra tiếp nhận, giải trình trước khi ban hành Kết luận chính thức./.
 Văn phòng Tổng cục THADS