Tổng cục Thi hành án dân sự công bố Quyết định công tác tổ chức cán bộ

03/04/2024
Ngày 03/4/2024, tại trụ sở Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) chủ trì buổi công bố và trao các Quyết định về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Phó Vụ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự.


Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự
trao Quyết định cho các đồng chí mới được bổ nhiệm

Tại buổi lễ, đồng chí Vương Toàn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 339/QĐ-TCTHADS ngày 28/3/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy, Thẩm tra viên chính Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1; Quyết định số 326/QĐ-TCTHADS ngày 28/3/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Thu, Thẩm tra viên chính Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 269/QĐ-TCTHADS ngày 14/3/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thống kê Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 và Quyết định số 268/QĐ-TCTHADS ngày 14/3/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Mai, Thẩm tra viên chính Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
Tập thể lãnh đạo và Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự chúc mừng
các đồng chí nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ công bố và trao quyết định, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy, đồng chí Lê Thị Thu; đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh và đồng chí Phạm Thị Mai. Đồng thời tin tưởng rằng, ở cương vị mới được bổ nhiệm, các đồng chí sẽ tiếp tục cố gắng, phát huy năng lực, sở trường để cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy, tân Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 thay mặt các đồng chí mới được bổ nhiệm trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự và sự tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, công chức của đơn vị. Đồng thời, hứa sẽ luôn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng đơn vị; tiếp tục rèn luyện, học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao năng lực công tác của bản thân; tiếp tục nỗ lực, vượt mọi khó khăn, làm việc với tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng cao nhất, cùng với tập thể Lãnh đạo, công chức trong đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần vào sự thành công, lớn mạnh của Tổng cục Thi hành án dân sự và toàn Hệ thống Thi hành án dân sự./.
Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự


Các tin khác