Hội thảo thực trạng tổ chức và hoạt động thi hành án

09/07/2010
Sáng ngày 7/7, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp đã phối hợp với UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội thảo “Thực trạng tổ chức và hoạt động thi hành án”. Tham gia Hội thảo có lãnh đạo Viện Khoa học pháp lý, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên và một số ban, ngành có liên quan.


Tại tham luận do đại diện lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên trình bày đã chỉ đạo hoạt động và kiện toàn Ban chỉ đạo THADS thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức cưỡng chế THA đối với những vụ việc phức tạp; chỉ đạo Phòng Tư pháp và Chi cục THADS thành phố làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về THADS; tiến hành cuộc họp giao ban Khối Nội chính thường kỳ, trong đó có nội dung về THA. Từ năm 2005 đến 2009, cơ quan THADS thành phố Thái Nguyên đã thụ lý gần 21 nghìn vụ việc, trong đó giải quyết, thi hành xong trên 6.600 vụ việc, tương đương với số tiền và tài sản thi hành trên 38 tỷ đồng, từ nhiều năm nay chưa để xảy ra việc chống người thi hành công vụ trong công tác THADS trên địa bàn. Về công tác THA hình sự, hiện UBND và Ban Tư pháp các phường, xã đang quản lý, giáo dục 268 người được hưởng án treo do TAND thành phố ra quyết định.

Tại Hội thảo, các đơn vị đã trình bày tham luận về các nội dung: thực tiễn công tác THA hình sự trên địa bàn thành phố; vai trò và sự tham gia của toà án trong công tác THA; tổ chức và hoạt động THADS tại địa bàn; thực tế thực thi quyền kiểm sát THA. Qua đó đã nêu bật được mặt đạt, chưa đạt, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị của đơn vị với Bộ Tư pháp để xây dựng một cơ chế pháp lý chung nhằm đảm bảo việc THA. Ngoài những ý kiến tham luận, các đại biểu cũng đưa ra những đề xuất, kiến nghị đó là: bổ sung cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các cơ quan làm công tác THA; kinh phí hỗ trợ cho công tác nghiệp vụ; bồi dưỡng, đào tạo kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác THA; sớm ban hành Bộ luật THA hình sự; xã hội hóa công tác THA…

Hà Tuấn Phương