Đại hội Công đoàn Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2012 - 2015

11/12/2012
Ngày 10 tháng 12 năm 2012, tại Trụ Sở Bộ Tư pháp, đã diễn ra Đại hội Công đoàn Tổ̀ng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2012 – 2015. Tới dự Đại hội có đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, Q. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng chí Nguyễn Thanh Thuỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và gần 100 đoàn viên công đoàn. Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo hoạt động của Ban chấp hành lâm thời Công đoàn Tổng cục nhiệm kỳ 2011 – 2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2015.

Báo cáo đánh giá trong thời gian qua Công đoàn Tổng cục đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phấn đấu đạt được kết quả cao trên mọi lĩnh vực. Nội dung, hình thức hoạt động ngày càng đổi mới, phong phú, có chất lượng. Các cán bộ, đoàn viên Công đoàn Tổng cục đều tích cực phấn đấu, học tập tiếp thu những kiến thức mới về quản lý, khoa học và công nghệ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và có những đóng góp quan trọng vào hoạt động thi hành án dân sự. Công đoàn đã phát huy được trách nhiệm đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chủ động sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, phát triển đoàn viên cũng như các hoạt động xã hội khác đều được đẩy mạnh và có hiệu quả. Báo cáo cũng nêu một số hạn chế và bài học kinh nghiệm.

 

 

Về phương hướng nhiệm kỳ 2012 – 2015, Công đoàn Tổng cục đặt trọng tâm vào việc thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ cơ bản như sau: nâng cao giác ngộ bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, xây dựng người công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, thiết thực và hiệu quả; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức, người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên Công đoàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; góp phần xứng đáng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thi hành án dân sự.

 

 

Góp phần hoàn thiện Báo cáo, đại diện Vụ giải quyết khiếu nại - Tố cáo, đại diện Đoàn thanh niên, đại diện Trung tâm Dữ Liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự đã đóng góp nhiều ý kiến xây vào phương hướng hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn Tổng cục trong thời gian tới như: cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cán bộ, công chức; quan tâm đến công tác bình đẳng giới, quan tâm, tạo điều kiện cho công chức trẻ phát huy trí tuệ, cống hiến cho sự phát triển của ngành Thi hành án dân sự.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, Q. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban chấp hành Công đoàn Tổng cục nhiệm kỳ 2011 – 2012; thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ mà Ban chấp hành Công đoàn Tổng cục đã đề ra. Đồng chí Hoàng Sỹ Thành hoan nghênh tinh thần tự kiểm điểm những tồn tại, hạn chế của Ban chấp hành Công đoàn, qua đó đề nghị trong thời gian tới, Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới cần phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế để xây dựng Công đoàn Tổng cục Thi hành án dân sự vững mạnh.

 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục nhiệm kỳ 2012 – 2015 gồm 09 đồng chí, có đủ năng lực, phẩm chất, tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết để đảm đương trách nhiệm do Đại hội đề ra.

Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê


Các tin khác