Thủ tướng đồng ý mở rộng thí điểm chế định Thừa phát lại.

27/03/2013
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại". Theo đó, việc thí điểm chế định Thừa phát lại sẽ được mở rộng tới 12 đến 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thay vì chỉ một thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay.


Đề án nêu rõ, việc xác định địa phương thực hiện mở rộng thí điểm phải dựa trên các yêu cầu, tiêu chí sau: Đảm bảo tính đại diện cho các vùng, miền trong cả nước, theo đó địa bàn mở rộng thí điểm phải có các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại các vùng, miền khác nhau (miền Bắc, miền Trung, miền Nam); các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khá ổn định; số lượng vụ việc thụ lý của Tòa án, Cơ quan Thi hành án dân sự lớn và dựa trên nhu cầu của người dân, xã hội trong việc thực hiện Thừa phát lại; sự quyết tâm, sẵn sàng của các cơ quan, tổ chức tại địa phương thí điểm. Ngoài ra, vẫn tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh; duy trì hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại đã được thành lập và thành lập thêm một số Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố  Hồ Chí Minh.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định lựa chọn địa phương thực hiện thí điểm sau khi thống nhất ý kiến với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính.

Vũ Hồng Thúy


Các tin khác