UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn TP

Thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, ngày 16/01/2009, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 210/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị này. Nội dung của kế hoạch nêu trên xác định các vấn đề trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi hành án dân sự. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của các cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan hữu quan trên địa bàn thành phố trong công tác phối hợp. Cụ thể như sau: 

Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch kiểm tra về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong thi hành án dân sự năm 2009

Vừa qua, Trưởng Thi hành án dân Sự Tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo trong thi hành án dân sự năm 2009. Theo kế hoạch này, trong năm 2009, trên cơ sở tham mưu của Trưởng Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo thuộc

Quảng Ngãi: Giao chỉ tiêu thi hành án dân sự năm 2009

Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 08/KH-THA phân bổ và giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2009 cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.

THADS tỉnh Quảng Ngãi đánh giá tổng kết công tác thi hành án dân sự quí I năm 2009 và triển khai nhiệm vụ quí II năm 2009

Vừa qua, Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trực báo nhằm đánh giá tổng kết công tác Thi hành án dân sự Quí I năm 2009 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự Quí II năm 2009 cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.

Cán bộ, công chức ngành thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đón xuân Kỷ sửu 2009 an toàn và tiết kiệm.

Thực hiện Công văn số 134/BTP-VP ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Kỷ sửu năm 2009; Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành.

Phú Yên với phương hướng công tác thi hành án dân sự năm 2009

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự năm 2008 và tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, sinh hoạt và học tập những lời căn dặn của Bác.

THADS tỉnh Lào Cai: Đánh giá tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 và phát động phong trào thi đua năm 2009

Thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội về thi hành Luật Thi hành án dân sự;  Quyết định số 2425/QĐ-BTP ngày 29/12/2009 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Thi hành án dân sự; Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 14/01/2009 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009, ngày 20/01/2009 vừa qua Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã triệu tập cán bộ, công chức Thi hành án dân sự cấp tỉnh; Trưởng Thi hành án, Phó trưởng Thi hành án và Chấp hành viên Thi hành án dân sự cấp huyện, thành phố họp giao ban tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 và phát động phong trào thi đua năm 2009.

Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2009

Ngày 20/01/2009, Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2009. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Lương Văn Bằng - Thường trực tỉnh uỷ; đồng chí Lê Cao Tuyên – Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định – Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo Thi hành án dân sự cấp huyện cùng toàn thể cán bộ công chức thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.

THADS tỉnh Lào Cai: Hội nghị triển khai công tác năm 2009

Ngày 20/01/2009 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị  triển khai công tác thi hành án năm 2009. Tham gia hội nghị gồm chấp hành viên; cán bộ công chức thi hành án dân sự tỉnh; trưởng thi hành án; phó trưởng thi hành án; chấp hành viên cấp huyện. Tại hội nghị Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã đánh giá công tác thi hành án dân sự năm 2008; triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2009; đánh giá công tác thi đua khen thưởng năm 2008; phát động thi đua năm 2009 và công bố, trao quyết định thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích năm 2008.

Thái Nguyên: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2009

Ngày 15/01/2009, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2009 với sự có mặt của 36 Chấp hành viên cấp huyện và công chức Thi hành án dân sự tỉnh. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Tráng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên.