THADS Thái Bình: Nhìn lại một năm thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2008

Năm 2008, trên cơ sở kế hoạch công tác của Bộ, THADS tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2008 và triển khai tới 100% chấp hành viên, cán bộ, chuyên viên trong toàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt đối với công tác này. Do vậy, công tác thi hành án trong toàn tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

THADS tỉnh Bình Định: Cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa X

Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 05 tháng 11 năm 2008, Đảng uỷ Dân Chính Đảng tỉnh Bình Định tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khoá X cho cán bộ, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc. Các Nghị quyết được học tập, quán triệt lần này gồm: Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá; Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết về xây dựng nền văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Phú Yên với những thành tích nổi bật trong công tác thi hành án dân sự năm 2008

Thực hiện kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2008 của Bộ Tư Pháp và chương trình trọng tâm đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự của UBND tỉnh Phú Yên và Giám đốc Sở Tư Pháp.

THADS Lào Cai: Tổ chức hội nghị giao ban quý IV và tổng kết năm 2008

Ngày 24/10/2008 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị giao ban quý IV và tổng kết năm 2008, báo cáo công tác thi hành án năm 2008 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2009. Tham gia hội nghị gồm chấp hành viên; cán bộ công chức thi hành án dân sự tỉnh; trưởng thi hành án; phó trưởng thi hành án; chấp hành viên cấp huyện. Tại hội nghị Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã thông qua Báo cáo công tác thi hành án năm 2008 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2009. Kết thúc hội nghị đồng chí Trưởng Thi hành án đã kết luận phương hướng nhiệm vụ năm 2009 như sau:

THADS tỉnh Cà Mau: triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009

Ngày  24/10/2008 Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết năm 2008 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009. Trong năm qua, THADS đã đạt được những kết quả vượt bậc. Mặc dù tổng số án thụ lý trong năm tăng cao, nhưng toàn thể cán bộ, công chức THADS đã tập trung hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao.

THADS tỉnh Bắc Giang hưởng ứng thi đua đặc biệt do Bộ Tư pháp phát động

Thực hiện Kế hoạch số 772/KH-BTP ngày 20/3/2008 của Bộ Tư pháp về việc phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2008, Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948) và 15 năm ngày thành lập cơ quan Thi hành án dân sự địa phương (01/7/1993), tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã phát động đợt thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan THADS  toàn tỉnh.

Đại hội chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất ( nhiệm kỳ 2008 – 2013 )

Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên mới được thành lập vào tháng 7 năm 2008 theo Quyết định số 219-QĐ/ĐUK ngày 03/7/2008 của Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh. Theo Quyết định này, chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh là Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Thái Nguyên, gồm 15 Đảng viên ( 13 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị ). Ban chấp hành chi bộ lâm thời gồm 03 đồng chí.

TP Tuy Hoà - Phú Yên với năm 2008 công tác thi hành án dân sự

Thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự và kế hoạch đẩy mạnh tiến độ thi hành án và phong trào thi đua của Giám đốc Sở Tư Pháp Phú yên phát động.