Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh làm việc với Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 27/6, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân TP.HCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí Thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Cục THADS Thành phố về tình hình, kết quả hoạt động công tác THADS và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực THADS trên địa bàn Thành phố.