UBND tỉnh Lạng Sơn tổng kết 5 năm thực Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường công tác thi hành án dân sự (THADS), hành chính; Tổng kết công tác THADS và hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh năm 2023, triển khai công tác năm 2024

Chiều 20/12/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (THADS), hành chính; Tổng kết công tác THADS và hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh năm 2023, triển khai công tác năm 2024.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân/Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp chủ trì Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024

Sáng ngày 19/12/2023, được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Tháp, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND Tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2024 và quán triệt, triển khai Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Hội nghị do đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND/Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Đồng Tháp chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo THADS Tỉnh; đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh; Chủ tịch UBND/Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện, thành phố; lãnh đạo Cục, Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS; Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thành phố.