Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác thi hành án dân sự tại Tiền Giang

08/08/2011


Trong lĩnh vực THADS, khu vực phía Nam (từ Ninh Thuận đến Cà Mau) được xem là địa bàn trọng điểm của cả nước, tập trung lượng án lớn, tính chất rất phức tạp, giá trị thi hành cao (chiếm trên 55% về việc và trên 77% về tiền của cả nước). Mặc dù, công tác THADS trong 9 tháng đầu năm 2011 đã có sự cố gắng, nỗ lực nhưng công tác này vẫn chưa có sự chuyển biến mạnh, kết quả thi hành về việc và về giá trị đạt tỷ lệ không cao (về việc đạt 66,22%; về giá trị chỉ đạt 48,61%); không giảm được chỉ tiêu tồn về việc và về giá trị; việc phân loại án có điều kiện thi hành về giá trị chỉ đạt 37,5%. Nếu không có biện pháp kịp thời và quyết liệt trong tổ chức thi hành án thì một số Cục THADS khó đạt chỉ tiêu Bộ Tư pháp và Tổng Cục giao năm 2011. Theo thống kê hiện có 15/23 Cục THADS đạt tỷ lệ thi hành về giá trị (số tiền thực thu) dưới 40%, 13/23 Cục THADS đạt tỷ lệ thi hành về việc (xong hoàn toàn) dưới 60%. Bên cạnh đó, hoạt động của các cơ quan THADS trong khu vực đa số còn nhiều khó khăn do lượng án hằng năm đều tăng cao, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, giao thông không thuận lợi, thiếu nguồn nhân lực để tuyển dụng, bổ nhiệm.

Do đó, để giúp địa phương có cơ hội trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới, biện pháp tổ chức thi hành án đạt hiệu quả giữa các Cục THADS trong khu vực; đề xuất những giải pháp hợp lý có tính đột phá, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thi hành án mà Bộ Tư pháp và Tổng Cục THADS giao năm 2011 về việc, về giá trị; Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh đã có ý tưởng xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác thi hành án tại các tỉnh thuộc khu vực phía Nam với mong muốn như đã nêu. Đây được xem là một trong những hoạt động đáng ghi nhận của CQĐD trong năm 2011 trong công tác THADS.

Thực hiện Kế hoạch này, ngày 27/7/2011, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp phối hợp với Tổng cục THADS tổ chức buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác THADS trong khu vực Đồng bằng sông cửu long với thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo Tổng cục thi hành án; Lãnh đạo và cán bộ Phòng công tác thi hành án Cơ quan đại diện; Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang; Lãnh đạo và Trưởng phòng chuyên môn của 18 Cục THADS.

Hội nghị này đã thu hút được sự quan tâm của các Cục THADS phía Nam thông qua việc đã có nhiều bài tham luận được phát biểu. Qua các bài tham luận, các địa phương trong khu vực đã có cơ hội trao đổi những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo diều hành, thống kê theo dõi thi hành án; kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát huy các mối quan hệ trong công tác thi hành án; sáng kiến trong việc áp dụng công nghệ thông tin cho công tác rà soát, phân loại án;… đồng thời các đại biểu cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; công tác giải quyết án tồn đọng, chỉ tiêu về tiền và việc chưa đạt chỉ tiêu Bộ giao.

Hội nghị này đã thành công và đạt được kết quả như mong muốn.

Mai Hải Yến