Hà Tĩnh - Ban hành kế hoạch vận động THADS trong đợt xét đặc xá

01/08/2011
Để thực hiện tốt công tác đặc xá nhân ngày quốc khánh 02/9/2011 theo Quyết định số: 1123/2011/QĐ-CTN ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch nước, qua đó tăng cường công tác THADS trên địa bàn tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch vận động THADS trong đợt xét đặc xá nhân ngày quốc khánh 02/9/2011.


Theo kế hoạch này, thủ trưởng các Cơ quan THADS trong tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo thi hành án chỉ đạo các cơ quan hữu quan tăng cường tuyên truyền sâu rộng chính sách đặc xá của Nhà nước qua nhiều kênh như: tuyên truyền trên báo Hà Tĩnh, các Đài truyền thanh, Truyền hình, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, thông qua các tổ chức đoàn thể ở xã, phường, thị trấn... Nhằm giúp người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác đặc xá, đặc biệt là đối với những người đang chấp hành hình phạt tù. Đồng thời tích cực vận động, thuyết phục họ và gia đình, người thân của họ tự nguyện thi hành phần dân sự trong bản án hình sự để được hưởng chính sách đặc xá.

Thủ trưởng các cơ quan THADS tổ chức rà soát tất cả các đối tượng phải thi hành án dân sự đang chấp hành hình phạt tù, xác minh chính xác nơi thụ hình của họ để cử Chấp hành viên trực tiếp phối hợp với Ban giám thị Trại giam, Trại tạm giam tuyên truyền vận động, thuyết phục người phải thi hành án viết thư hoặc điện thoại về nhà vận động gia đình, người thân giúp đỡ họ tự nguyện thi hành án dân sự để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Trong thời gian lập hồ sơ xét đặc xá, các cơ quan THADS cử cán bộ, Chấp hành viên thường xuyên trực tại đơn vị (kể cả cả những ngày nghỉ) để làm thủ tục thu tiền, tài sản và xác nhận cho gia đình, người thân của người phải thi hành án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho họ thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Theo thống kê, tính đến ngày 25/7/2011, các cơ quan THADS ở Hà Tĩnh đã thi hành án đạt tỷ lệ  82 % về việc và 68 % về tiền; giảm được 18 % án tồn đọng về việc. Dự kiến cả năm 2011, THADS Hà Tĩnh sẽ đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu về thi hành án mà Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS đã giao đầu năm./. 

Nguyễn Văn Cường