Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế: Tập huấn phần mềm nghiệp vụ kế toán

25/11/2011
Thực hiện Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sữa đổi, bổ sung chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC có hiệu lực ngày 1/1/2011.


Trong 2 ngày 24-25/11, Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần MISA (Văn phòng tại TP. Đà Nẵng) đã tổ chức lớp tập huấn phần mềm nghiệp vụ kế toán MISA Mimosa. Net 2012 cho 10 đơn vị trong toàn Cục.

Các học viên  gồm kế toán trưởng hành chính sự nghiệp của Cục và 9 kế toán trưởng các Chi cục THADS các huyện trên địa bàn.

Phần mềm MISA Mimosa. Net 2012 là phần mềm kế toán với giao diện đẹp, dễ sử dụng, mang nhiều tính năng ưu việt, đáp ứng được Thông tư 185 của Bộ Tài chính.

MISA Mimosa. Net 2012 là phần mềm bổ sung, hướng dẫn hạch toán, sửa đổi và bổ sung tài khoản, xóa các tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán, sửa đổi thông tin và bổ sung các chứng từ trong hệ thống các chứng từ kế toán. Sửa đổi, bổ sung một số mẫu kế toán, mẫu báo cáo tài chính....

Sau lớp tập huấn này, các kế toán trưởng của Cục và các Chi cục THADS trên địa bàn có đủ cơ sở dữ liệu để thiết lập hệ thống kế toán tại đơn vị mình.

                                                                             Quang Tám