Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch công tác năm 2012

04/01/2012
Thực hiện chương trình Kế hoạch công tác năm 2012 của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự; tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự năm 2011 của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi; ngày 26/12/2011, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi ký Quyết định số 311/QĐ-CTHA ban hành Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2012.


Theo ông Phan Tấn Nộ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi thì việc ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác THADS năm 2012, nhằm mục đích đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 của Ngành được đề ra tại Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012 của toàn ngành THADS; bảo đảm thi hành có hiệu quả Luật THADS và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật THADS, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành; đồng thời, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Nghị quyết của tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII đề ra./.

Phạm Huy Ân