Quảng Bình: Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thi hành Luật THADS năm 2008 và triển khai công tác THADS năm 2012

04/01/2012
Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục THADS – Bộ Tư pháp, được sự nhất trí của Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình, ngày 30/12/2011, tại hội trường Sở Tư pháp, Cục THADS tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thi hành Luật THADS năm 2008 và triển khai công tác THADS năm 2012. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Luyện - Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và đồng chí Trần Tiến Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Quảng Bình. Tham gia Hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS các huyện, thành phố trong tỉnh, đại diện các Sở, ban ngành liên quan, lãnh đạo Cục THADS tỉnh, lãnh đạo  các Chi cục THADS cấp huyện, Thành phố, Chấp hành viên Cục THADS tỉnh và các đồng chí được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2011.

Hội nghị đã được nghe: Báo cáo đánh giá 02 năm triển khai thi hành Luật THADS năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Báo cáo đánh giá kết quả công tác THADS năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012, Kế hoạch công tác THADS năm 2012; Báo cáo về công tác thi đua khen thưởng cũng như các báo cáo tham luận của đại diện Chi cục THADS huyện Quảng Trạch, Chi cục THADS thành phố Đồng Hới, của đại diện VKSND tỉnh, TAND tỉnh và Ban chỉ đạo THADS huyện Lệ Thủy…

Năm 2011, mặc dù điều kiện kinh tế của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của 02 đợt lũ lịch sử cuối năm 2010 và kinh tế lạm phát, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành liên quan, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức các đơn vị THADS trong tỉnh, ngành THADS tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao, các chỉ tiêu thi hành án về việc, về tiền, về giảm sàn ( việc, tiền ) đều vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao. Cụ thể: Tỷ lệ về việc đạt 89,7% ( vượt 5,7% ), về tiền đạt 90,2% ( vượt 26% ), tỷ lệ giảm sàn: về việc đạt 23% ( vượt 15% ), về tiền đạt 26% ( vượt 25% ). Đây cũng là năm đầu tiên, ngành THADS tỉnh Quảng Bình có tập thể ( Chi cục THADS huyện Quảng Trạch ) được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp và bản thân đồng chí Cục trưởng được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Luyện, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS  Bộ Tư pháp và đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo THADS tỉnh đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Ngành THADS tỉnh Quảng Bình trong năm 2011, tuy nhiên các đồng chí cũng lưu ý: cán bộ, công chức ngành THADS tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục giữ vững mối đoàn kết nội bộ, thực hiện đồng bộ các giải pháp để kết quả thi hành đạt được mang tính bền vững, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra xác minh phân loại án của các Chấp hành viên nhằm đảm bảo án tồn đọng phải “sạch”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng cục trưởng, thay mặt toàn thể cán bộ, công chức ngành THADS tỉnh Quảng Bình, đồng chí Phạm Văn Lãnh, Cục trưởng đã cám ơn sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục cũng như của cá nhân đồng chí Tổng cục trưởng đối với ngành THADS tỉnh trong những năm qua, hứa phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2012.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Phương Nam, Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh thay mặt lãnh đạo Cục đã công bố các quyết định thi đua khen thưởng năm 2011 của  ngành Tư pháp, của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh  và phát động phong trào thi đua năm 2012.

Trần Văn An