Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị công chức đầu năm 2012

06/01/2012

Thực hiện Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan; Thông tư liên tịch 09 của Bộ Nội vụ và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc "Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan”, chiều ngày 05/01/2012, Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2012 với sự có mặt của 23 cán bộ, công chức. Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm có ông Lê Đông Hải - Cục trưởng; ông Lê Kính, Bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng; ông Phan Thanh Hải, Chủ tịch công đoàn - Phó cục trưởng.


Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012; báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2011 và phát động phong trào thi đua năm 2012 và báo cáo công khai tài chính hoạt động của cơ quan, công đoàn. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2012 -  2013 gồm 3 đồng chí.

Năm qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế đã khắc phục mọi khó khăn, tập trung và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đều đạt vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng số vụ việc thụ lý trong năm là 318 việc, số uỷ thác 05 việc, số việc thi hành xong 141 việc (gồm số giải quyết xong, thi hành đều, đình chỉ), đạt tỷ lệ việc 95,27% so với án có điều kiện thi hành, chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao 84%, vượt chỉ tiêu là 11,27 %. Tổng số tiền thụ lý là 89.958.980.000 đồng, số tiền uỷ thác 968.099.000 đồng, số tiền thi hành xong 10.090.801.000 đồng (gồm số thực thu, miễn giảm, đình chỉ), đạt tỷ lệ 95,17%, vượt 32,17% so với chỉ tiêu (63%). Tỷ lệ giảm án chuyển kỳ sau đạt được 27,4% về việc, vượt 17,4% so với chỉ tiêu (10%); giảm về tiền được 38.5% , vượt 33,5% so với chỉ tiêu (5%).

Việc thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan đề ra được cán bộ, công chức nghiêm chỉnh chấp hành; tinh thần đoàn kết cao, không có hành vi vi phạm pháp luật, công tác quản lý, thu - chi ngân sách đảm bảo đúng quy định, thực hiện khoán chi tiêu nội bộ tiết kiệm các khoản hợp lý, hỗ trợ tăng thu nhập cho cán bộ, công chức. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, công khai, các cán bộ, công chức tham dự Hội nghị đã tập trung trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ông Lê Đông Hải - Cục trưởng đã nhấn mạnh công tác THADS là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, do vậy, những người làm công tác THADS không những phải thông hiểu pháp luật THADS mà còn phải hiểu biết sâu rộng các ngành luật khác để áp dụng vào thực tiễn thi hành án. Trong thời gian tới mỗi cán bộ, công chức cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, trí tuệ cá nhân, từng bước cải tiến tác phong, lề lối làm việc nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác THADS năm 2012. Đặc biệt là tiếp tục hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đây chính là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng mà cán bộ, công chức cần phải thực hiện. Đồng thời, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chủ động, sáng tạo, xây dựng công đoàn Cục THADS ngày càng vững mạnh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành trong năm 2012.

                                                            Thanh Hải