THADS tỉnh Gia Lai tập huấn nghiệp vụ thi hành án đối với công chức là người dân tộc thiểu số

23/11/2007

Tháng 11 năm 2007, tại trụ sở cơ quan, Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi hành án đối với công chức là người dân tộc thiểu số mới tuyển dụng trong tháng 10/2007 và một số công chức đang tập sự ngạch chuyên viên và cán sự tại các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.Nội dung tập huấn chủ yếu phổ biến các quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự và thủ tục nhập, xuất kho tang tài vật, văn thư lưu trữ. Sau một tuần tập huấn theo phương pháp giảng lý thuyết kết hợp với làm bài tập thực hành, 15 học viên đã cơ bản nắm bắt đầy đủ nội dung bài giảng và tham gia viết 02 bài thu hoạch. Kết quả, về phần thủ tục nhập, xuất kho tang tài vật, văn thư lưu trữ 100% học viên đạt kết quả từ trung bình trở lên. Về phần công tác Thi hành án dân sự, 14/15 học viên đạt kết quả từ trung bình trở lên, trong đó 02 học viên đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 13%; 08 học viên đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 53%; 04 học viên đạt loại trung bình, chiếm tỷ lệ 27%.

Diệu Thuý