THADS An Giang tổng kết hoạt động năm 2007 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2008

18/02/2008
Vừa qua, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh An Giang đã tổ chức tổng kết tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh năm 2007 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2008. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Huỳnh Chánh Huy Giám đốc Sở Tư pháp.


Theo báo cáo của cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, trong năm 2007, toàn tỉnh đã thụ lý 11.193 việc thi hành án với tổng giá trị tiền và tài sản phải thi hành án là 392.521.141.000đ (trong đó số việc thụ lý mới là 6.564 việc, số năm trước chuyển sang là 4.629 việc). Trong tổng số 11.193 việc thụ lý phải giải quyết có 3.277 việc chưa có điều kiện thi hành, chiếm gần 30% tổng số việc thụ lý. Mặc dù còn nhiều khó khăn về biên chế, tổ chức, bộ máy (đến nay toàn tỉnh chỉ có 40 Chấp hành viên/ tổng số 126 biên chế, trong đó có 8 CHV cấp tỉnh và 32 CHV cấp huyện), số lượng việc thi hành án ngày một tăng, tính chất vụ việc ngày một phức tạp, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, CHV toàn tỉnh, kết quả giải quyết việc thi hành án của các cơ quan thi hành án trong tỉnh năm 2007 đều đạt so với chỉ tiêu của Bộ Tư pháp: thi hành xong hoàn toàn 5.378 việc , đạt 71,73% so với số việc có điều kiện thi hành án, vượt chỉ tiêu 1,73%;  đã thu tổng giá trị tiền và tài sản là 68,5 tỷ đồng, đạt 59.9% so với số có điều kiện thu, vượt 4,9% so với chỉ tiêu thi đua.

          Với những kết quả đạt được trong năm 2007, Bộ Trưởng Tư pháp đã tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 3 đơn vị, tặng 07 bằng khen cho 01 tập thể và 6 cá nhân;có 5 tập thể đạt danh hiệu tập thể LLTT, 28 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐCS, 80 cá nhân đạt danh hiệu LĐTT.

          Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Chánh Huy, Giám đốc Sở Tư pháp đã ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được trong năm 2007 của tập thể cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án trong tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2008 là tiếp tục đổi mới, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường phát huy và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ giải quyết án tồn động (ít nhất phải giảm số lượng án tồn cuối năm là 10% so với cùng kỳ năm trước); nâng cao chất lượng giải quyết việc thi hành án, đảm bảo tuân thủ tốt trình tự thủ tục về thi hành án, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, sách nhiễu trong hoạt động thi hành án.

          Kết thúc Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan thi hành án trong tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2008.

Trần Hải Quân