THADS tỉnh Thái Nguyên: Kết quả đợt thi đua đặc biệt theo Kế hoạch số 772/KH-BTP ngày 20/3/2008 của Bộ Tư pháp

11/08/2008

Ngay từ đầu năm, Thi hành án dân sự 02 cấp của tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt tinh thần Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BTP ngày 16.01.2008 của Bộ trưởng, chủ động lên kế hoạch và tích cực áp dụng nhiều biện pháp để phân loại, giải quyết án theo quy định của pháp luật.Sau khi có Kế hoạch  772/KH-BTP ngày 20.3.2008 của Bộ Tư pháp,  để giải quyết án nhằm đạt và vượt chỉ tiêu  thi hành xong hoàn toàn 75% về việc và 55% về tiền, đặc biệt là hạn chế số án tồn đọng mới phát sinh, giảm từ 10 - 15% số án tồn đọng so với năm 2007, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã  xác định lấy khâu nghiệp vụ là khâu đột phá, tập trung giải quyết án. Lấy kết quả công việc là thước đo phẩm chất, trình độ và năng lực cán bộ. Kết quả giải quyết án như sau:

Tính đến hết ngày 31.7.2008, toàn tỉnh Thái Nguyên thụ lý 11.199 việc ( cũ chuyển sang: 8.398 việc, thụ lý mới: 2.801 việc ). Đã uỷ thác: 189 việc. Như vậy, số việc phải giải quyết là: 11.010 việc với số tiền: 81.130.588 việc. Qua xác minh, phân loại, cho thấy:

1.  Số việc có điều kiện: 3.703 việc với số tiền 17.557.192.000đ.

2. Thi hành xong hoàn toàn: 2.537 việc với số tiền 14.143.670.000đ

Tỷ lệ thi hành xong hoàn toàn đạt 74,3 % về việc và 80,5 % về tiền trong số việc và tiền có điều kiện thi hành. Có nhiều đơn vị đạt thành tích cao như: Thi hành án dân sự tỉnh ( đạt 90% về việc và 70% về tiền ), Thi hành án dân sự huyện Phú Lương ( đạt 91% về việc và 77,8% về tiền )….Đạt thành tích cao nhất là Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên.

Kết quả công tác chuyên môn và các hoạt động  khác của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương như: Báo Pháp Luật Việt Nam, Trang Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Báo Thái Nguyên. Kết thúc đợt thi đua, Hội đồng thi đua khen thưởng của Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên họp theo quy định của pháp luật vào ngày 05/8/2008 để xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành thích xuất sắc. Kết quả như sau:

1. Đối với tập thể: đề nghị khen thưởng 02 đơn vị.

2. Đối với cá nhân: đề nghị khen thưởng 04 Chấp hành viên và 02 Chuyên viên.

Nhìn chung, trong 04 tháng thực hiện đợt thi đua đặc biệt, các cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh Thái Nguyên đã  thực hiện tự giác, nghiêm túc, hiệu quả và xây dựng được một không khí tìm tòi sáng tạo, không khoan nhượng với sự bảo thủ trì trệ. Phát huy tinh thần tích cực lao động, chủ động của cán bộ, công chức làm cho phong trào thi đua phát triển về chiều sâu, thúc đẩy tiến độ giải quyết công việc của các đơn vị theo đúng mục đích, yêu cầu tại Kế hoạch  số 772/KH-BTP ngày 20.3.2008 của Bộ Tư pháp.

Hà Tuấn Phương