THADS tỉnh Lào Cai: Kiểm tra công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2008 tại Thi hành án dân sự các huyện Bát Xát, Bảo Yên

06/10/2008

Thực hiện Kế hoạch số 05/HĐTĐ ngày 29/7/2008 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2008; thông báo số 167/THA-TB ngày 15/9/2008 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai.Nhằm đánh giá chính xác, khách quan, đầy đủ kết quả triển khai thực hiện các mặt công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2008, tạo cơ sở cho việc bình xét, biểu dương và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; đồng thời phát hiện, xử lý sai phạm, đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, thiếu sót trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên trong công tác Thi đua, Khen thưởng nói chung. Ngày 25 và 26/9/2008 Đoàn kiểm tra gồm 4 thành viên do đồng chí Nguyễn Thị Thuận - Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã kiểm tra công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2008 tại Thi hành án dân sự huyện Bát Xát và Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên.

Sau khi nghe các Trưởng Thi hành án báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2008 của đơn vị và trực tiếp tiến hành kiểm tra một số hồ sơ thi hành án, sổ nghị quyết, yêu cầu đơn vị giải trình một số vấn đề có liên quan cho thấy: Mặc dù còn nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, đặc biệt đây là 2 huyện đã bị thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản trong cơn bão lịch sử xảy ra hồi cuối tháng 8/2008, hậu quả sau bão ở một số thôn bản trên địa bàn các huyện Bảo Yên, Bát Xát đến nay vẫn chưa khắc phục được. Những nguyên nhân trên ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thi hành án của các huyện nói riêng, của tỉnh Lào Cai nói chung. Song, với quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực hưởng ứng các đợt thi đua do ngành và địa phương phát động, Trưởng Thi hành án đã xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ trong đơn vị, đồng thời tổ chức triển khai, quán triệt sâu sắc cho cán bộ, Chấp hành viên về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua, từng cá nhân đăng ký giao ước thi đua; tập thể 2 đơn vị đã đăng ký danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và đề nghị Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; 4 đồng chí đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 9 đồng chí đăng ký danh hiệu Lao động tiên tiến và đề nghị Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tặng giấy khen.

Xác định công tác thi đua là một nhiệm vụ quan trọng của công tác thi hành án, gắn thành tích, hiệu quả công việc vào phong trào thi đua. Chấp hành viên và cán bộ thi hành án các huyện luôn có ý thức trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống; học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhờ đó trong thời gian qua ở đơn vị không xảy ra việc công dân khiếu nại, tố cáo về thi hành án. Tính đến tháng 9/2008 kết quả thi hành án huyện Bát Xát đạt tỷ lệ giải quyết đạt 84% về việc, 61% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.

Trong ý kiến kết luận đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu các Trưởng thi hành án, các đồng chí cán bộ, Chấp hành viên bình xét thi đua cuối năm một cách nghiêm túc, khách quan dựa trên các tiêu chí về kết quả công tác, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức,...

Qua đợt kiểm tra này, các đơn vị Thi hành án dân sự huyện Bát Xát, huyện Bảo Yên - tỉnh Lào Cai đã được trao đổi, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng; phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế để phấn đấu tốt hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Vũ Ngọc Phương - THADS tỉnh Lào Cai