Đại hội chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất ( nhiệm kỳ 2008 – 2013 )

06/11/2008

Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên mới được thành lập vào tháng 7 năm 2008 theo Quyết định số 219-QĐ/ĐUK ngày 03/7/2008 của Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh. Theo Quyết định này, chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh là Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Thái Nguyên, gồm 15 Đảng viên ( 13 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị ). Ban chấp hành chi bộ lâm thời gồm 03 đồng chí.Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam và sự chỉ đạo của Đảng uỷ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 327-CV/ĐUK ngày 15/02/2008 về việc đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Vào ngày 22/10/2008, Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh đã tiến hành đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2008 – 2013. Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Cao Xuân Thái, Phó Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh, các đồng chí đại diện cho các Ban xây dựng Đảng của Đảng uỷ khối; đại diện Đảng uỷ Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên.

 Đại hội đã nghe, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với báo cáo chính trị của ban chấp hành lâm thời. Kết thúc Đại hội, chi bộ đã bầu 03 đồng chí có đủ tiêu chuẩn tham gia cấp uỷ. Đồng thời, thông qua Nghị quyết của Chi bộ với các nội dung cơ bản:  tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên trong tình hình mới; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức; phấn đấu trong nhiệm kỳ bồi dưỡng và kết nạp từ 02 – 03 Đảng viên mới;thực hiện việc quy hoạch và đào tạo cán bộ làm công tác thi hành án; hoàn thành  vượt mức các chỉ tiêu về việc và tiền theo yêu cầu của ngành Tư pháp để công tác thi hành án dân sự có sự chuyển biến tích cực; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

Hà Tuấn Phương