THADS Lào Cai: Tổ chức hội nghị giao ban quý IV và tổng kết năm 2008

06/11/2008

Ngày 24/10/2008 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị giao ban quý IV và tổng kết năm 2008, báo cáo công tác thi hành án năm 2008 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2009. Tham gia hội nghị gồm chấp hành viên; cán bộ công chức thi hành án dân sự tỉnh; trưởng thi hành án; phó trưởng thi hành án; chấp hành viên cấp huyện. Tại hội nghị Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã thông qua Báo cáo công tác thi hành án năm 2008 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2009. Kết thúc hội nghị đồng chí Trưởng Thi hành án đã kết luận phương hướng nhiệm vụ năm 2009 như sau:1. Công tác tổ chức cán bộ:

- Tiếp tục quan tâm đến việc nắm bắt tư tưởng cán bộ, công chức toàn ngành, giáo dục cán bộ nêu cao ý thức tổ chức, kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, của đơn vị. Quan tâm giải quyết đúng, đủ mọi chế độ chính sách cho cán bộ, công chức. 

- Thực hiện việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, tiếp nhận, tuyển dụng, nâng lương, đào tạo cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự.

- Thành lập hội đồng và tiến hành trình tự thủ tục để bổ nhiệm thẩm tra viên, thẩm tra viên chính.

- Thực hiện việc nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức có đủ điều kiện.

- Sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động thi hành án dân sự của các cơ quan thi hành án.

2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ:

- Tiếp tục việc triển khai thực hiện chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc giao ban tháng, quý. Tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với hoạt động thi hành án dân sự. Đảm bảo áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án, công tác giải quyết khiếu nại – tố cáo về thi hành án.

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý, tổ chức thi hành án đảm bảo tuân thủ quy trình, thủ tục thi hành án, không để xảy ra sai sót, vi phạm pháp luật. Quản lý tốt tang, tài vật thi hành án. Phấn đấu năm 2009 đạt và vượt chỉ tiêu 75% về việc, 55% về tiền, giảm 10 đến 15% số án tồn đọng so với năm 2008. Rà soát, phân loại án, xác minh điều kiện thi hành của các đương sự, để giải quyết theo quy định của pháp luật. Tích cực tìm biện pháp tổ chức thi hành những vụ việc khó khăn phức tạp , giảm số tồn đọng kéo dài. Kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với đối tượng có điều kiện thi hành, nhưng cố tình không thi hành án.

    - Tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT ngày 17/6/2005 về việc xét miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí.

    - Tham mưu Ban chỉ đạo thi hành án cùng cấp xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và trong việc chỉ đạo, giải quyết các vụ việc phức tạp, và chỉ đạo phối hợp các ngành chức năng trong việc tổ chức thi hành án, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án nhằm nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi hành án cho toàn thể cán bộ, công chức trong tỉnh.

                3. Công tác tài chính kế toán:

    - Tiếp tục tham mưu, đề xuất những biện pháp quản lý tài chính, các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại đơn vị. Thực hiện khoán chi hành chính theo quy định.

-Tiếp tục các thủ tục đầu tư xây dựng trụ sở làm việc thi hành án huyện Sa Pa, xây dựng kho vật chứng thi hành án tỉnh Lào Cai và nâng cấp, cải tạo trụ sở thi hành án các huyện Bắc Hà, Văn Bàn.

- Đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng chế độ về tiền lương, tiền khen thưởng và may sắm trang phục theo quy định.

 - Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính theo quy định nhằm đảm bảo đúng về hình thức, thời gian và chất lượng báo cáo.

- Tiếp tục thực hiện tốt chế độ kế toán nghiệp vụ theo Quyết định số 09/2007/QĐ-BTP ngày 08/10/2007.

                4. Công tác kiểm tra:

- Xây dựng kiểm tra công tác thi hành án dân sự của các đơn vị thi hành án dân sự cấp huyện và kế hoạch thẩm tra báo cáo thống kê các đơn vị thi hành án trong toàn tỉnh

                - Tiến hành kiểm tra đột xuất một số đơn vị để đánh giá việc thực hiện kết luận kiểm tra của các đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện.

                5. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo:

 Chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn, đúng pháp luật ngay từ cơ sở, hạn chế đến mức tối đa những khiếu nại, tố cáo phức tạp mới phát sinh, khiếu nại vượt cấp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về thi hành án, nhất là đối với những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

   6. Công tác thi đua khen thưởng:

  - Phát động phong trào thi đua năm 2009.

  - Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng.

  7. Tổ chức, hoạt động đoàn thể.

  - Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, công đoàn, hội chữ thập đỏ. Tăng cường công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

- Thành lập chi đoàn thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai thuộc Đảng uỷ khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Lào Cai.

Toàn thể cán bộ, công chức Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2009 của ngành đề ra.

              A.T