THADS tỉnh Bắc Giang hưởng ứng thi đua đặc biệt do Bộ Tư pháp phát động

06/11/2008

Thực hiện Kế hoạch số 772/KH-BTP ngày 20/3/2008 của Bộ Tư pháp về việc phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2008, Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948) và 15 năm ngày thành lập cơ quan Thi hành án dân sự địa phương (01/7/1993), tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã phát động đợt thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan THADS  toàn tỉnh.Để đợt thi đua đạt kết quả tốt, THADS tỉnh đã chỉ đạo THADS các huyện, thành phố; xây dựng kế hoạch thi đua với những nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể và quán triệt cho lãnh đạo các phòng chuyên môn, Trưởng Thi hành án các huyện, thành phố về mục đích, ý nghĩa đợt thi đua. Theo đó tập trung  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt và vượt và chỉ tiêu thi hành xong hoàn toàn đạt 75% về việc và 55% về tiền, đặc biệt là tập trung chỉ đạo và áp dụng các biện pháp giải quyết cơ bản số việc thi hành án tồn đọng, phấn đấu giảm 10% đến 15% số lượng việc thi hành án tồn đọng so với năm 2007. Đồng thời, thi đua kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Song song với việc tổ chức phong trào thi đua, THADS tỉnh đã kết hợp việc kiểm tra công tác chuyên môn, với chú trọng xây dựng bồi dưỡng các nhân tố điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt; động viên toàn thể cán bộ, công chức THADS tỉnh Bắc Giang ra sức thi đua phấn đấu nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Với khí thế thi đua sôi nổi đó, các cơ quan THADS trong toàn tỉnh đã thi đua tập trung rà soát, phân loại án có điều kiện, án chưa có điều kiện, lập kế hoạch tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc tồn đọng có điều kiện thi hành, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thi hành án. Tính đến hết ngày 31/7/2008 toàn tỉnh thụ lý 6.696 việc (cũ chuyển sang 3.632         việc, thụ lý mới 3.064 việc). Đã uỷ thác 113 việc, số việc còn phải giải quyết là 6.583 việc với số tiền 43.521.612.000đ. Qua xác minh, phân loại thấy:

- Số có điều kiện  3.597 việc với số tiền là 20.414.030.000đ.

- Thi hành xong hoàn toàn 2.579 việc với số tiền thu được 10.372.048.000đ.                       

Tỷ lệ thi hành xong hoàn toàn đạt 72% về việc và 51% về tiền trong số việc và tiền có điều kiện thi hành. Có nhiều đơn vị đạt thành tích cao như THADS thành phố Bắc Giang, huyện Lạng Giang, Hiệp Hoà…Đơn vị đạt thành tích cao nhất là THADS huyện Tân Yên.

Kết thúc đợt thi đua, ngày 08/8/2008, Hội đồng thi đua khen thưởng THADS tỉnh đã xét đề nghị Bộ Trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng đối với 01 tập thể và 02 cá nhân; Trưởng THADS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt phát động thi đua đặc biệt do Bộ Tư pháp phát động.

Qua tổng kết đợt thi đua cho thấy, nếu ngành, cơ quan và đơn vị thường xuyên phát động phong trào thi đua trong công tác sẽ tạo ra động lực mới, khơi dậy tinh thần hăng say công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Hoàng Giang