THADS tỉnh Cà Mau: triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009

06/11/2008

Ngày  24/10/2008 Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết năm 2008 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009. Trong năm qua, THADS đã đạt được những kết quả vượt bậc. Mặc dù tổng số án thụ lý trong năm tăng cao, nhưng toàn thể cán bộ, công chức THADS đã tập trung hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao.Kết quả giải quyết về việc đạt 75,6%, (6.924/9.159 việc) về giá trị đạt 66,2% (65.255.926.000đ/98.539.782.000đ); lượng án tồn đọng giảm 15,9% so với năm 2007. Một số đơn vị có tỷ lệ giải quyết án cao, giảm nhiều án tồn đọng như: huyện U Minh, huyện Phú Tân.

Bên cạnh công tác giải quyết án, THADS đã tập trung ban hành các thể chế liên quan đến THA như: quy chế trách nhiệm công vụ và nguyên tắc làm việc; quy chế phối hợp giữa THADS và Trung tâm bán đấu giá tài sản để đảm bảo tài sản THA bán xong phải giao ngay cho người trúng đấu giá; tham mưu UBND tỉnh ban hành: quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành tỉnh trong công tác THADS; chỉ thị về tăng cường công tác THADS trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, THADS tỉnh đã ban hành kế hoạch công khai hồ sơ thi hành án trên website của Sở Tư pháp để nhằm mục đích minh bạch, tăng cao vai trò giám sát của các cơ quan, cá nhân trong công tác THADS.

Để thực hiện nhiệm vụ công tác THADS năm 2009, THADS tỉnh đã đề ra kế hoạch, trong đó tập trung vào 03 trọng tâm:

- Kiện toàn bộ máy tổ chức THADS, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ THADS.

- Nâng cao tỷ lệ giải quyết án và giảm lượng án tồn đọng đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao.

Tại Hội nghị, Trưởng THADS cũng trao 81 giấy khen và chứng nhận cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong phong trào thi đua năm 2008./-

 

Trần Trung