Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tăng cường kiểm tra các Chi cục Thi hành án dân sự

24/08/2020
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục thi hành án dân sự, năm 2020 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện đối với các Chi cục trực thuộc; theo kế hoạch sẽ kiểm tra đối với công tác THADS 06 tháng năm 2020 và kiểm tra toàn diện cả năm đối với một số Chi cục. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nên việc kiểm tra định kỳ được Lãnh đạo Cục xem xét, cân nhắc phù hợp với tình hình.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo vừa phòng chống dịch bệnh nhưng phải vừa hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2020, Lãnh đạo Cục THADS đã tổ chức các đoàn kiểm tra đối với các Chi cục trên địa bàn; đến nay đã kiểm tra chuyên đề đối với 03 Chi cục (Đồng Hới, Tuyên Hóa, Ba Đồn); kiểm tra toàn diện 03 Chi cục (Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Thủy) – các đồng chí Lãnh đạo Cục làm trưởng các đoàn kiểm tra, sau khi ban hành Thông báo kết luận kiểm tra đã tập trung chỉ đạo việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hồ sơ thi hành các vụ việc cụ thể, chấn chỉnh công tác lãnh đạo, điều hành của các đơn vị;
Chiều ngày 21/8/2020, kết luận đợt kiểm tra Chi cục Lệ Thủy, Đồng chí Mai Công Danh – Cục trưởng, trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận, chỉ đạo Chi cục THADS huyện Lệ Thủy cần tích cực tổ chức thi hành xong vụ Công ty giấy Quảng Bình (344 tỷ đồng) và các vụ việc có điều kiện thi hành, Lãnh đạo Chi cục tranh thủ sự quan tâm của Cấp ủy, chính quyền và phối hợp của các cơ quan liên quan, Chi cục trưởng cần quán xuyến tất cả các công việc của các Chấp hành viên, tiến độ giải quyết các vụ việc; Chấp hành viên phải áp dụng đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, hạn chế sai sót, nhất là khâu xác minh điều kiện THA dẫn đến khiếu nại, tố cáo…; Đồng chí Cục trưởng lưu ý, tỷ lệ thi hành về tiền của Chi cục Lệ Thủy thấp nhất so với các Chi cục trong toàn tỉnh, nên cần phải tích cực, chủ động xử lý xong vụ Công ty giấy Quảng Bình trước 30/9/2020 thì toàn tỉnh mới tăng được tỷ lệ thi hành xong về tiền.
Mai Cường – VP Cục