Chi cục THADS thành phố Việt Trì tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

04/11/2021
Để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Tỉnh ủy Phú Thọ; Kế hoạch của UBND tỉnh Phú Thọ và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp tình hình thực tế ở tỉnh. Ngày 28/9/2021, Chi cục THADS thành phố Việt Trì đã ban hành Quyết định số 788/QĐ-BCĐ về việc thành lập Ban phòng chống dịch Covid – 19 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì nhằm tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn thành phố Việt Trì, Chi cục THADS thành phố Việt trì đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch làm việc thích ứng trong giai đoạn dịch bệnh Covid – 19 nhằm đảm bảo yêu  cầu thực hiện nhiệm vụ của Chi cục gắn liền với đảm bảo sức khỏe của công chức, người lao động của đơn vị và thích ứng với tình hình diễn biến của dịch bệnh. Đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của Chi cục, duy trì hoạt động bình thường của các bộ phận chuyên môn, thực hiện giãn cách ngay tại đơn vị, không để xảy ra trường hợp lây nhiễm chéo làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vi.
Ngoài ra Chi cục THADS thành phố Việt Trì còn bố trí khu vực tiếp công dân riêng biệt với các trang thiết bị đảm bảo quy tắc 5K và đáp ứng các thông tin về dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch được truyền tải nhanh, minh bạch, đầy đủ; xử lý kịp thời các trình tự, thủ tục về thi hành án dân sự. Đồng thời tích cực tuyên truyền các cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác bình tĩnh, chủ động thực hiện các biện pháp 5K và thực hiện tốt, hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch.
Trong thời điểm dịch bệnh khó khăn và phức tạp trên địa bàn thành phố Việt Trì, với sự quan tâm chỉ đạo của tập thể Lãnh đạo Chi cục và sự quyết tâm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của cán bộ, công chức, người lao động, luôn linh hoạt để giải quyết công việc đảm bảo đúng thời hạn và quy định của pháp luật. Tập thể Chi cục THADS thành phố Việt Trì phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm công tác 2022 trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.
Hoàng Văn Thạch - Chi cục THADS TP.Việt Trì