Thanh Hóa - Tổng kết công tác thi đua Cụm

04/11/2021
Trong hai ngày ngày 18, 19/10/2021, các Cụm thi đua thuộc Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua Cụm năm 2021, triển khai công tác thi đua,  khen thưởng năm 2022.

Ngày 26/11/2019, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 515/QĐ-CTHADS về việc thành lập các Cụm thi đua, theo đó, toàn ngành THADS tỉnh Thanh Hóa được chia làm 03 Cụm. Cụm 1 gồm các huyện, thị, thành phố và đồng bằng ven biển (Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, thành phố Thanh Hóa, Quảng Xương, Nghi Sơn và Cục THADS tỉnh Thanh Hóa); Cụm 2 gồm các huyện đồng bằng trung du (Thiệu Hoá, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Đông Sơn, Nông Cống, Như Xuân, Như Thanh); Cụm 3 gồm các huyện thuộc địa bàn miền núi (Bá Thước, Quan Hóa, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Quan Sơn, Mường Lát và Thường Xuân). Hàng năm, các Cụm có trách nhiệm tổ chức triển khai các phong trào thi đua tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Cụm, hỗ trợ  nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và những chỉ tiêu, nội dung thi đua do Cụm đề ra; xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động, tiêu chí chấm điểm thi đua bảo đảm phù hợp với quy định chung và đặc thù của từng Cụm; kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá bình bầu, xếp hạng thi đua các thành viên đơn vị trong Cụm. Hàng năm, các Cụm bình bầu Trưởng Cụm theo chế độ luân phiên. Đơn vị chủ trì Cụm thi đua có trách nhiệm tổ chức cho các thành viên trong Cụm thực hiện tốt phong trào thi đua theo sự chỉ đạo chung của Cục THADS tỉnh Thanh Hóa.
Tại các buổi Hội nghị tổng kết, các Cụm trưởng đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2021. Nhìn chung, năm 2021 là năm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021), đồng thời là năm thứ hai hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Ngay từ đầu năm, các phong trào thi đua đã được triển khai tại các Cụm như "Thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự"; “Cán bộ, công chức, người lao động ngành THADS tỉnh Thanh Hóa đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020". Các Cụm thi đua đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề, khẩu hiệu, nội dung thi đua cụ thể, rõ ràng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác mà Cục THADS tỉnh Thanh Hóa giao, đồng thời triển khai sâu rộng đến từng tập thể và cá nhân trong Cụm.
Trên cơ sở các nội dung thi đua, nhiệm vụ đã được triển khai, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc các Cụm luôn nêu cao tinh thần làm việc hăng say, đổi mới lề lối làm việc; xây dựng tác phong làm việc theo kế hoạch khoa học, khẩn trương; thường xuyên trau dồi, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hăng hái ra sức thi đua với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và đã đạt kết quả cao trên mọi lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu được cấp trên giao cho.
Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị thuộc các Cụm luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, tạo động lực thúc đẩy các đơn vị, cá nhân ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn, nhất là đối với những vụ việc còn khó khăn, vướng mắc, phức tạp kéo dài.
Năm 2021, toàn tỉnh Thanh Hóa có tổng số vụ việc phải giải quyết là 19.890 = 2.313.801.454.000đ. Trong đó, Cụm 1 có tổng số việc phải giải quyết là 11.813 việc = 2.050.589.304.000đ;  Cụm số 2 có tổng số việc phải giải quyết 5.257 việc = 170.128.128.000đ; Cụm 3 có tổng số vụ việc phải giải quyết 2.820 = 93.084.022.000 đồng.
Sau khi trừ đi số đã ủy thác, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án, cả ba Cụm có tổng số việc có điều kiện thi hành là 16.501 việc = 972.502.274.000đ. Đã thi hành xong 13.857 việc = 454.781.656.000đ, đạt tỷ lệ 83,98% về việc và 46.76% về tiền. Đạt và vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao.
Tại Hội nghị, đại biểu các Cụm đã tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo; trao đổi về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, những khó khăn, vướng mắc, các giải pháp đã áp dụng để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, công tác chuyên môn nghiệp vụ. Dự kiến kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và đề ra biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành THADS tỉnh Thanh Hóa. Tăng cường nhân rộng điển hình tiên tiến; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, về Truyền thống 76 năm ngành Thi hành án dân sự, đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu thi hành án trong năm 2022 mà Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh giao, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Phát biểu chỉ đạọ các Hội nghị, đồng chí Dương Thái Sơn; đồng chí Lê Bá Ngàn - Phó Cục trưởng và Lãnh đạo địa phương ghi nhận những kết quả mà các Cụm thi đua đã đạt được năm 2021, biểu dương một số đơn vị đã hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Thanh Hóa cũng nhận định, năm 2021 công tác THADS trong tỉnh mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Cục, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương các Cụm, ngay từ đầu năm các đơn vị đã khẩn trương, tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt công tác. Nhìn chung các đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu về việc và tiền so với chỉ tiêu Cục giao. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Vẫn còn sai sót, vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ thi hành án đã được Cục THADS và VKSND hai cấp chỉ ra thông qua công tác kiểm tra, kiểm sát trực tiếp; Số việc, tiền có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều; vẫn còn vụ việc thi hành án có điều kiện nhưng để kéo dài chưa được xử lý dứt điểm... Đồng chí Phó cục trưởng đề nghị các Cụm thi đua cần tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua, gắn công tác thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; các đơn vị trong các Cụm cần tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt trong thực hiện chỉ tiêu, xử lý dứt điểm những vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, kéo dài, các vụ việc được dư luận xã hội quan tâm; nêu cao tinh thần của người đứng đầu, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong những năm tiếp theo.
Cũng tại Hội nghị, các Cụm trưởng thay mặt các Cụm thi đua tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Cục trưởng và Lãnh đạo địa phương, khẳng định sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức các đơn vị trong Cụm thi đua đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để cụ thể hoá những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo địa phương bằng những chương trình, hoạt động thiết thực; không ngừng phấn đấu xây dựng Cụm trong sạch, vững mạnh; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.
Tổng kết công tác thi đua năm 2021, các Cụm thi đua đã đề nghị nhiều hình thức khen thưởng "Tập thể lao động xuất sắc" (đối với 08 đơn vị cấp huyện); “Cờ thi đua của Chính phủ” (đối với Cục THADS tỉnh Thanh Hóa). Đối với cá nhân, đề nghị tặng thưởng các danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Bằng khen và Giấy khen cho nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.
Đỗ Công Dũng
Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Nông Cống