Các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 với chỉ tiêu được giao cao hơn năm 2021

12/01/2022
Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang và các Chi cục trực thuộc năm 2022, trong đó đảm bảo tỷ lệ THADS xong 82% về việc và 41,1% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành (cao hơn tỷ lệ năm 2021 về việc 0,5% và 01% về tiền).

Sáng ngày 10/01/2022, Cục THADS tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS quý I/2022, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần - Cục trưởng Cục THADS dự và chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Tần đã quán triệt Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang và các Chi cục trực thuộc tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022. Theo đó, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang và các Chi cục trực thuộc năm 2022 như sau:
1. Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực.
2. Đảm bảo xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật việc THADS có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án và các thông tin liên quan đến lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản lên Cổng/Trang thông tin điện tử THADS, Cổng thông tin điện tử bán đấu giá tài sản; đăng tải đầy đủ thông tin về thi hành án hành chính (THAHC) theo quy định.
3. Phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thi hành án, trong đó: (i) Đảm bảo tỷ lệ THADS xong 82% về việc và 41,1% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành. (ii) Tiếp tục thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, đảm bảo tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt trên 60%; (iii) Kết quả thi hành án cho các tổ chức tín dụng, các khoản thu cho ngân sách nhà nước bảo đảm đạt tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành cao hơn năm 2021.
4. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức, thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, từng bước khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS, nhất là các vi phạm trong kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án. Quản lý chặt chẽ ngân sách, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật nhằm phòng tránh thất thoát, lãng phí, không hiệu quả.
5. Trả lời đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và đúng thời hạn 100% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chấp hành viên, Chi cục THADS cấp huyện.
6. Thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định pháp luật; giải quyết xong ít nhất 97% số đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tích cực tham gia, phối hợp giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Hạn chế phát sinh vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong hoạt động THADS; giải quyết dứt điểm các vụ việc bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính (nếu có).
7. Tổ chức thực hiện theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định đã có quyết định buộc THAHC của Tòa án. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến THAHC thuộc trách nhiệm của cơ quan THADS.
8. Đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn, kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 trong việc triển khai thực hiện công tác THADS năm 2022.
9. Tích cực tham gia xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Triển khai việc khuyến khích thực hiện thu án phí vào ngân sách nhà nước không dùng tiền mặt trên toàn Hệ thống.
Giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần - Cục trưởng nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản về THADS, THAHC; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn bộ máy, đội ngũ công chức THADS; Tăng cường quản lý nhà nước về THAHC; Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp; Thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tăng cường hiệu quả hoạt động cải cách hành chính. Đồng thời, căn cứ Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục THADS tỉnh Bắc Giang, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố trực thuộc xây dựng Kế hoạch công tác năm 2022 của đơn vị mình, bảo đảm xác định rõ từng nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, công chức chủ trì và công chức phối hợp thực hiện.
Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2022 và đạt nhiều thành tích hơn năm 2021. Kết thúc năm 2021, tỉnh Bắc Giang có 03 đơn vị đạt danh hiệu thành tích xuất sắc nhiệm vụ (Chi cục THADS các huyện Lạng Giang, Yên Thế và Sơn Động), 02 đơn vị được tặng Cờ Thi đua Ngành Tư pháp (Chi cục THADS huyện Lạng Giang, Chi cục THADS huyện Yên Thế) và 01 đơn vị (Chi cục THADS huyện Sơn Động) được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Lê Hùng-VP Cục THADS