Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An Hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2022 và 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

04/11/2022
Ngày 03/11/2022, Cục THADS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2022 và 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện Luật PBGDPL, trong 10 năm qua Cục THADS tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, bằng nhiều hình thức phù hợp với chuyên môn của ngành. Nội dung tuyên truyền luôn thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và thực tiễn của của công tác THADS. Đảng ủy, cơ quan Cục luôn quan tâm, và xác định công tác PBGDPL là một trong những nội dung của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của Đảng ủy Cục. Đồng thời, Công tác tổ chức thi hành pháp luật của cơ quan THADS tỉnh luôn được Lãnh đạo Cục tập trung quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn và yêu cầu thực hiện kịp thời, nghiêm túc góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, nâng cao tính hiệu lực của việc thực thi bản án, từ đó càng thấy rõ hơn tính hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật.
Từ năm 2017 đến nay, Cục THADS tỉnh đã tổ chức  được 04 đợt tập huấn nghiệp vụ, phổ biến pháp luật cho gần 2.000 lượt công chức cơ quan THADS, Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ Tư pháp xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, đăng tải nhiều tin bài về công tác thi hành pháp luật về THADS trên Trang Thông tin điện tử của Cục. Cùng với đó, từ Cục đến các Chi cục trên địa bàn tỉnh đã lồng ghép tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân, doanh nghiệp thông qua công tác tổ chức thi hành tại cơ sở, tại các buổi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân. Nhò đó, đẩy nhanh được tiến độ thi hành án cũng như góp phần hạn chế đơn KNTC phức tạp, kéo dài.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong 10 năm qua, Cục THADS tỉnh đã triển khai nhiều buổi tọa đàm, giao ban chuyên đề liên quan đến công tác THADS để tuyên truyền nội dung, tinh thần của Hiến pháp và các văn bản pháp luật mới và treo khẩu hiệu tuyên truyền của ngành để hưởng ứng Ngày pháp luật. Coi đó là một trong những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa và thể hiện được tinh thần thượng tôn pháp luật của cơ quan THADS tỉnh Nghệ An.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng Cục THADS đã biểu dương những nỗ lực, thành tích của một số Chấp hành viên, thẩm tra viên, Hội viên Chi hội Luật gia đã có nhiều nỗ lực, tích cực, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đúng quy định của pháp luật trong công tác THADS, góp phần thực hiện nghiêm minh các bản án, quyết định của Tòa án trên thực tế. Đồng chí nhấn mạnh: để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả; đồng chí yêu cầu Đảng ủy, cơ quan Cục cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, Ngày PLVN, trong đó tập trung vào một số nội dung sau đây:
Một là, phát huy tính nòng cốt, tích cực, chủ động của Chi Hội Luật gia, Tổ “Dân vận khéo” trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, công chức, người lao động và nhân dân.
Hai là, công chức cơ quan Cục THADS tỉnh chú trọng lồng ghép việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động đương sự chấp hành đúng quy định của pháp luật trong công tác tổ chức thi hành án tại cơ sở, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng việc đăng tin, viết bài trên Trang thông tin điện tử của Cục; tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ; từng bước đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với hoạt động ngành THADS.
Ba là, công chức, người lao động cần xác định Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là trách nhiệm của mỗi cá nhân; việc tuân thủ pháp luật hành ngày, thường xuyên với những hành động, việc làm cụ thể để được tạo sự chuyển biến toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ chấp hành Hiến pháp và pháp luật.
Nhân dịp này, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã kêu gọi toàn thể công chức và người lao động trong Hệ thống cơ quan THADS tỉnh Nghệ An hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09-11).
An Nguyễn
Chi Hội luật gia Cục THADS tỉnh Nghệ An