Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2023

14/11/2022
Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, đề ra những giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2023, sáng ngày 10/11/2022, Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị: Về phía Tổng cục THADS có đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục; Về phía tỉnh Bắc Giang có đồng chí Mai Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ THADS tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành tỉnh; toàn thể công chức cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, công tác THADS vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh những tháng đầu năm đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống; kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng. Trong khó khăn chung đó thì nhiệm vụ của ngành thi hành án vẫn rất nặng nề. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14, Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành đoàn kết, khắc phục khó khăn tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Điển hình là: (1) Kết quả thi hành xong đạt tỷ lệ 85,27% về việc và 45,43% về tiền, vượt chỉ tiêu được giao 3,27% về việc, 4,47% về tiền (tăng về tỷ lệ so với năm 2021); (2) Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện ngày càng nền nếp, chất lượng được nâng cao. Bắc Giang là một trong số ít địa phương có lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo tương đối lớn nhưng tỷ lệ giải quyết xong đạt 100%; (3) Công tác tổ chức cán bộ của ngành có nhiều chuyển biến tích cực, việc khen thưởng, kỷ luật, điều động, luân chuyển, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch; (4) Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong thi hành án tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt; (5) Đặc biệt, các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND các cấp, nhờ vậy mà công tác THADS đã được triển khai, tổ chức thực hiện thuận lợi hơn.
 
Với tinh thần dân chủ, khách quan cùng tinh thần trách nhiệm, Hội nghị đã nghe 05 ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị thuộc Cục THADS, đại diện Ban pháp chế HĐND tỉnh. Các ý kiến đã làm sâu sắc hơn tình hình, kết quả công tác THADS của tỉnh Bắc Giang năm 2022, cả những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng công tác THADS trong thời gian tới, đặc biệt là công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong tổ chức thi hành án; phối hợp với Toà án nhân dân giải quyết lượng án tồn đọng liên quan đến phân chia tài sản chung hộ gia đình...
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lực, đồng chí Mai Sơn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả và tinh thần nỗ lực, vượt mọi khó khăn, của toàn thể công chức, người lao động cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang, chúc mừng kết quả toàn ngành THADS tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời qua Hội nghị, các đồng chí chỉ đạo và yêu cầu: (1) Các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao năm 2023; (2) tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong toàn hệ thống, đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức; (3) tăng cường tự kiểm tra và kiểm tra; kết luận kiểm tra phải làm rõ, cụ thể những ưu điểm, nhược điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xử lý công khai, nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm; (4) nâng cao chất lượng hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể; (5) thường xuyên tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS và sự phối hợp của các ngành trong công tác THADS để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023; (6) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng có hiệu quả các phần mềm phục vụ hoạt động quản lý, điều hành, nghiệp vụ của các cơ quan THADS…    
 
Thay mặt lãnh đạo Cục, Cục trưởng Nguyễn Thị Bích Tần phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo UBND tỉnh và cam kết thời gian tới sẽ tiếp tục chủ động thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí lực của tập thể để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chung của Hệ thống THADS cả nước, đồng thời góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
 
Hội nghị đã trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân năm 2022; trao các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc năm 2022.
Nguyễn Thị Hiên
Văn phòng Cục THADS tỉnh