Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022

10/11/2022
Để đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, chiều ngày 09 tháng 11 năm 2022 tại hội trường Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tri, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện tổ chức hội nghị  tổng kết hoạt động năm 2022. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn, thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, cơ quan Văn phòng đăng ký đất, toàn thể Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Ông Dương Minh Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện-Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự  huyện Ba Tri đã tổ chức 04 cuộc họp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết việc án, trình Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cho chủ trương phối hợp tổ chức cưỡng chế đối với 19 vụ việc. Kết quả thực hiện đã tổ chức cưỡng chế xong 15 việc. Còn tồn 04 việc (trong đó 03 việc cần tiến hành thêm các bước xác minh, vận động trước khi tiến hành cưỡng chế ; 01 việc chờ Công an huyện  xin ý kiến Công an tỉnh về việc bảo vệ cưỡng chế).Về cơ bản, hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn huyện nhận được sự phối hợp tốt của các cơ quan hữu quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Khi thực hiện quy trình thi hành án, trình Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cho chủ trương tổ chức cưỡng chế, Chấp hành viên đã nhiều lần thực hiện các bước vận động. Riêng đối với các vụ việc thi hành án phức tạp, có khả năng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân  huyện, xin ý kiến Thường trực Huyện ủy, thành lập Tổ vận động tham gia vận động, thành phần bao gồm: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, đại diện Ủy ban nhân dân xã...Tổ vận động được thành lập và hoạt động có hiệu quả.
Kết quả thi hành án dân sự năm 2022:
- Về việc: Tổng số bản án quyết định đã nhận là 1.674 bản án, quyết định; Tổng số giải quyết là 2.285 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 611 việc; Số thụ lý mới là 1.674 việc, tăng 67 việc (tăng 4,1% so với năm 2021). Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 1.671 việc, giảm 241 việc (tăng 16,8%) so với năm 2021; đạt tỉ lệ 82,6% (tăng 0,1%) so với năm 2021. Vượt 1,1% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao;
- Về tiền: Tổng số giải quyết 174.588.361.732đ, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 87.190.234.602đ; Số thụ lý mới 87.398.127.130đ, tăng 3.848.125.145đ (tăng  4,4%) so với năm 2021. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 78.070.865.257đ, tăng 23.936.643.686đ (tăng  42,5%) so với năm 2021; đạt tỉ lệ 47,6% (tăng 2,1%) so với năm 2021, vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 7%;
- Kết quả thi hành đối với việc án có điều kiện thi hành trên 01 năm: xong 69 việc/261 việc, đạt tỷ lệ 26,4%, vượt 11,4% so với kế hoạch đề ra là 15%.
Nhân tại Hội nghị tổng kết, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã công bố và trao Quyết định khen thường cho 02 tập thể (UBND xã) và 05 cá nhân ngoài ngành có thành tích tốt trong công tác phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Dương Minh Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện-Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tri trong năm 2022; đã kịp thời tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tổ chức nhiều cuộc họp để cho ý kiến thống nhất giải quyết các việc án lớn, khó khăn phức tạp tồn đọng nhiều năm trên địa bàn huyện; đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự hội nghị; phối hợp tốt với địa phương trực tiếp vận động thuyết phục trong thi hành án dân sự, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự ở địa phương.
 Phạm Tấn Khánh-Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh