Trao Quyết định bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang

02/06/2023
Chiều ngày 01/6/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) về công tác cán bộ (Quyết định số 468/QĐ-TCTHADS ngày 23/05/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự). 

Tại buổi lễ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lâm Anh Tuấn thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Bùi Văn Sơn, Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án giữ chức vụ Phó cục trưởng, Cục THADS tỉnh Hà Giang từ ngày 01/6/2023. Thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm.
Chúc mừng đồng chí Bùi Văn Sơn, Cục trưởng Lâm Anh Tuấn nhấn mạnh đồng chí Sơn đã được Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang tin tưởng, giao trọng trách mới, đồng thời, chia sẻ những khó khăn, thách thức đặt ra phía trước đối với đồng chí. Trong bối cảnh nhiệm vụ của ngành thi hành án dân sự ngày càng cao, tính chất ngày càng phức tạp. Cục trưởng mong rằng từ những kinh nghiệm qua quá trình công tác tại các cơ quan thi hành án dân sự đồng chí sẽ tiếp tục phát huy được những mặt mạnh, vận dụng linh hoạt, có hiệu quả vào quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục Thi hành án dân sự giao cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Văn Sơn cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự và Lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã tin tưởng, tín nhiệm giao cho trọng trách mới. Trên cương vị mới, đồng chí sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi về mọi mặt để nâng cao hơn nữa khả năng nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ được giao; duy trì và phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể, có nhiều giải pháp tích cực trong quản lý, chỉ đạo điều hành; thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp trên, chủ động tăng cường mối quan hệ với cấp ủy, lãnh đạo địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành; thực hiện tốt những quy định, chức năng, nhiệm vụ của Ngành; cùng tập thể lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện đảm bảo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và các cơ quan, ban ngành có liên quan để công tác thi hành án dân sự đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tiếp theo./.
Ma Ngọc Tuấn-Văn phòng, Cục THADS tỉnh Hà Giang