Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng giám sát công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2024

08/07/2024Thực hiện chương trình tại kỳ họp giữa năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng ngày 04/7/2024, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng giám sát công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn thành phố. Đoàn giám sát do đồng chí Lương Công Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng đoàn. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo và thành viên Ban Pháp chế; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Thành uỷ; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố; đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố. Về phía Cục THADS thành phố có đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Cục trưởng; đại diện lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Hải Châu, quận Liên Chiểu và quận Cẩm Lệ.

Tại buổi giám sát đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Cục trưởng báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Cục THADS thành phố. Năm 2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Ngành THADS tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, các cơ quan THADS trên địa bàn đã tập trung triển khai các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, qua đó, góp phần tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Với tinh thần quyết tâm cao nên kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2024 của đơn vị đã có khởi sắc, tổng số phải thi hành là 11.800 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 7.846 việc, chiếm 66,49% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 3.836 việc, chiếm 32,51% trong tổng số phải thi hành; Số thi hành xong là 3.583 việc, tăng 654 việc (tăng 22,33%) so với cùng kỳ năm 2023, đạt tỷ lệ 45,67% (tăng 5,31%) so với cùng kỳ năm 2023. Tương ứng với số tiền phải thi hành án 17.549 tỷ 928 triệu 788 nghìn đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 11.598 tỷ 539 triệu 478 nghìn đồng, chiếm 66,09% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 5.495 tỷ 377 triệu 391 nghìn đồng, chiếm 31,31% trong tổng số phải thi hành; Số tiền thi hành xong 824 tỷ 922 triệu 852 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 7,11%.
Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2024 Cục THADS thành phố cũng đã tập trung vào công tác xây dựng thể chế ngành để nâng cao sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban ngành đối với công tác THADS trên địa bàn. Qua đó, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, đồng thời để triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 11/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, Cục THADS đã chủ động tham mưu và phối hợp với Ban Nội chính Thành uỷ đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị 42-CT/TU ngày 03/6/2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố. Đây là động lực to lớn để công chức cơ quan thi hành án cố gắng, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác THADS trên địa bàn.
   Phát biểu tại buổi giám sát thành viên đoàn rất chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và tính đặc thù của công tác thi hành án dân sự, nhưng cũng đánh giá kết quả thi hành án về giá trị của đơn vị 6 tháng đầu năm đạt thấp, số án có điều kiện trên 1 năm chưa thi hành xong còn nhiều, đề nghị đơn vị cần có những giải pháp để nâng cao kết quả thi hành án dân sự trong thời gian tới. Đồng thời, chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tránh tình trạng đơn, thư kéo dài trên địa bàn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lương Công Tuấn, Trưởng đoàn ghi nhận kết quả đạt được của đơn vị, chia sẻ những khó khăn, vất vả trong công tác thi hành án dân sự, Ban Pháp chế sẽ tổng hợp những đề xuất của đơn vị và tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn để tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao kết quả thi hành án dân sự trong thời gian tới. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục THADS cần tiếp tục quyết liệt chỉ đạo sâu sát đến từng Chấp hành viên, từng đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024 và tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, hành chính, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng /.
                                                                                                                      Mai Phương, Văn phòng Cục THADS