Trao đổi về thu phí thi hành án dân sự -  vụ án ở huyện Bình Giang

08/09/2010


Theo tác giả Lương Thanh Tùng viết: Căn cứ Bản án dân sự phúc thẩm số 17/DSPT ngày 15/12/2007 của Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên: "Buộc ông Vũ Xuân Đàn trú tại số 8 đường Đền Thánh, khu 4 thị trấn Kẻ Sặt huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương phải trả cho anh Dương Đức Cảnh trú tại số 10 đường Đền Thánh, khu 4 thị trấn Kẻ Sặt huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 01 gian nhà xây lợp ngói mà ông Đàn đang ở được xây dựng trên diện tích đất 37,3m2 tại tờ bản đồ số 7 thửa đất số 75 trong sổ địa chính của UBND thị trấn Kẻ Sặt…''

Sau khi nghiên cứu bài viết tôi có quan điểm trao đổi như sau:

Vấn đề thứ nhất:  Xác định những tài sản mà anh Dương Đức Cảnh được nhận.

Cơ quan thi hành án tiến hành cưỡng chế trả nhà cho anh Dương Đức Cảnh theo đúng nguyên trạng, mốc giới gian nhà mà bản án đã tuyên. Bản chất của vụ án được xác định là đòi lại nhà cho thuê; quyền sử dụng đất là sở hữu hợp pháp của bố mẹ anh Dương Đức Cảnh đã được xác lập trước khi xảy ra vụ kiện. Toà án khi giải quyết vụ kiện không nhận định lại quyền sử dụng đất. Do đó không thể thi hành buộc ông Vũ Xuân Đàn trả lại quyền sử dụng đất cho anh Dương Đức Cảnh.

Sau khi tiến hành cưỡng chế trả nhà cho người được thi hành án là anh Dương Đức Cảnh. Căn cứ quy định tại điều 34 Nghị định 58/2009/NĐ-CP ngày 13/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự. Phải xác định anh Dương Đức Cảnh chịu phí thi hành án dân sự trên giá trị tài sản anh được nhận là giá trị 1 gian nhà xây lợp ngói.

Vấn đề thứ hai: Việc định giá để thu phí thi hành án

Trước hết chúng ta hiểu đây không phải là tài sản kê biên để thi hành án do vậy không áp dụng theo tinh thần như trường hợp định giá tài sản kê biên được quy định tại Điều 98 Luật Thi hành án dân sự gồm 3 hình thức. Chấp hành viên cũng không thành lập Hội đồng định giá với các thành phần bắt buộc  theo quy định tại Điều 43 Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004. Luật Thi hành án dân sự năm 2008 không quy định hình thức định giá như thế nào?

Tại khoản 1 Điều 33 Nghị định 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 quy định "… trường hợp Toà án không tuyên giá trị tài sản hoặc có tuyên nhưng không còn phù hợp (thay đổi quá 20%) so với giá thị trường tại thời điểm thu phí thì cơ quan thu phí tổ chức định giá tài sản để xác định phí thi hành án phải nộp của người được thi hành án. Chi phí định giá do cơ quan thi hành án chi trả từ nguồn phí thi hành án được để lại".

Như vậy: Cơ quan thi hành án sẽ chủ trì mời thành phần các cơ quan chuyên môn gồm: cơ quan tài chính cùng cấp; cơ quan xây dựng, quản lý đô thị cùng cấp; Uỷ ban nhân dân thị trấn Kẻ Sặt; Viện kiểm sát nhân dân giám sát. Để tiến hành lập biên bản định giá tài sản căn nhà xây lợp ngói nói trên làm căn cứ thu phí thi hành án theo quy định./.

                                                          Lê Thị Kim Dung